Nyheder

Faglært tillæg

Husk, at du som medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver kan søge refusion for faglært tillæg i Kompetencefonden.

Høring: INSTA 800

Et udkast til revision af INSTA 800 er netop sendt i høring af Dansk Standard. Høringsfristen er den 15. oktober.

Tro- og loveerklæring

Her finder du en tro- og loveerklæring, som kan bruges ved ansættelse af nye medarbejdere, der endnu ikke har krav på brancheanciennitetstillæg.