Social dumping & Illegal arbejdskraft


Udfordringer med virksomheder, der benytter udenlandske underentreprenører eller udenlandske medarbejdere, der arbejder uden for danske overenskomster er voksende – og vil blive ved med at være et problem mange år fremover.

Det er vigtigt, at såvel offentlige som private ved udbud af opgaver, er med til at sikre lige konkurrencevilkår for danske virksomheder og deres medarbejdere. Ellers undermineres den danske model og det danske velfærdssystem.

Danske Service samarbejder derfor med en række organisationer om at sikre ordnede vilkår i branchen og trygge vilkår for servicevirksomhederne at udvikle sig under. 

Danske Service var bl.a. initativtager og talsmand for Koalitionen mod Social Dumping for Offentlige Midler. 

Danske Service deltager blandt andet i arbejdet for at forhindre social dumping ved:

  • At opfordre kommuner til at lave små udbud fremfor store udbud.
  • At opfordre medlemsvirksomhederne til at indberette uregelmæssigheder til myndigheder.
  • At opfordre myndighederne til at intensivere kontrollen med virksomheder.
  • At deltage i udvalgsarbejde og møder med de offentlige myndigheder og fagbevægelsen om problemstillingen. 

Illegal Arbejdskraft

Desværre er der et stigende problem med anvendelse af illegal arbejdskraft - også i vores branche. 

Politiet og SKAT gennemfører ofte razziaer rettet mod brancher, hvor de har en mistanke om brug af illegal arbejdskraft og sort arbejde. Razziaerne har bl.a. vist, at der inden for servicevirksomheder er et stigende problem med falske identiteter. Det er særligt en udfordring, at den form for svindel er utrolig vanskelig for særligt de små og mellemstore servicevirksomheder at sikre sig mod. 

Danske Service indgår i et netværk med en række andre arbejdsgiverforeninger, samt Politiet og SKAT for at begrænse brugen af illegal arbejdskraft.