Kursusbeskrivelser


Du har mulighed for at sende dig selv eller dine medarbejdere på kursus i de uddannelsesområder, som er på positivlisten. Positivlisten er en liste over de kurser, som Danske Services Kompetencefond giver tilskud til, og som derfor har minimale udgifter for jeres virksomhed, hvis I søger igennem Danske Services Kompetencefond.

Der er en guide til, hvordan du søger om deltagelse på et kursus med tilskud fra Danske Services Kompetencefond her

For en samlet oversigt over alle kurser på positivlisten, klik her.

Kurser inden for 10 områder

Du kan komme på kurser inden for 10 forskellige områder. Områderne er:

  1. Rengøring
  2. Rengøring og skadeservice
  3. Hygiejnekurser
  4. Kommunikation og sprog
  5. Uddannelse og oplæring
  6. Samarbejde
  7. Almene kurser
  8. Arbejdsmiljø og ergonomi
  9. IT-kurser
  10. Kurser for flygtninge og indvandrere

Men hvad står de forskellige områder for? Det får du svar på her.

1. Rengøring
Rengøringskurser handler både om grundlæggende kendskab til rengøring som fag og om redskaber, teknikker og kemi. Kurserne strækker sig over alt fra rengøring af transportmidler, måling og vurdering af rengøringskvalitet og materialekendskab og rengøringskemi. Kurserne inden for rengøring er til jer, som har brug for et ekstra kursus for at blive endnu dygtigere. Hvis din medarbejder er nyansat, har du også mulighed for at sende ham eller hende på kursus i introduktion til rengøring i private hjem eller daglig erhvervsrengøring.

2. Rengøring og skadeservice
Rengøring og skadeservice handler om, hvordan I arbejder med fugtteknikker, vandskader, skimmelsvamp, graffiti-fjernelse og skadedokumentation. Kurserne inden for rengøring og skadeservice henvender sig til jer, hvis I vil lære at håndtere vanskelige områder, der er beskadiget eller kræver særlig opmærksomhed. Kurserne er også til jer, hvis I vil lære om akutindsatser og skadestop.

3. Hygiejnekurser
Hygiejnekurser er til jer som vil lære at håndtere god fødevarehygiejne, kontrol med hygiejnen og gå i dybden med, hvordan I holder rent på hospitaler, skoler og institutioner. Det er et relevant kursus, hvis en af jeres kunder bl.a. er en restaurant, kantine eller institution, som kræver særlig skærpet hygiejne.

4. Kommunikation og sprog
Kurserne i kommunikation og sprog er for jer som vil lære om, hvordan I kommunikerer bedre i teams, håndterer konflikter og arbejder med fremmedsprog. Kurset er relevant, hvis I har brug for redskaber til at håndtere svære konflikter eller misforståelser på grund af en sprogbarriere.

5. Uddannelse og oplæring
Uddannelse og oplæring handler om at udarbejde personlige uddannelses- og jobplaner, lære at være mentor for nye medarbejdere og klæde en praktikvejleder på til at lære en elev eller lærling op. Medarbejdere har mulighed for at få lavet en såkaldt ”realkompetencevurdering” (RKV) på en erhvervsskole. Der skal laves en RKV for medarbejderen, inden han eller hun skal starte på en erhvervsuddannelse og opnå merit for deres erfaringer inden for branchen. Er din medarbejder over 25 år og vil starte på en erhvervsuddannelse, kræver det, at medarbejderen får vurderet sine kompetencer.

6. Samarbejde
Kurser i samarbejde er for jer som vil lære om, hvordan I samarbejder bedre i grupper i virksomheder, deler viden på tværs af virksomheden og medarbejderne og lære om ledelse i praksis. Kurserne omfatter også, hvordan I evaluerer og kvalitetssikrer jeres arbejde. Kurserne i samarbejde er relevante for dig og dine medarbejdere, hvis I vil sikre jer et bedre samarbejde i virksomheden og bliver bedre til at sparre på tværs.

7. Almene kurser
Almene kurser omfatter faglige kurser som læsning, skrivning, regning og matematik. Kurserne træner deltagerne i  grundlæggende skrivefærdigheder, bliver bedre til at læse og regne. Kurserne er relevante, hvis en af dine medarbejdere mangler basale faglige færdigheder eller f.eks. er ordblinde og ønsker at blive dygtigere.

8. Arbejdsmiljø og ergonomi
Kurser i arbejdsmiljø og ergonomi handler om, hvordan I kan undgå fysiske skader og skavanker i jeres daglige arbejde, og hvordan I skaber et godt arbejdsmiljø, som alle har lyst til at være en del af. Kurserne handler blandt andet om ergonomi inden for faglærte og ufaglærte jobs og arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte jobs.

9. IT-kurser
IT-kurser omhandler brug af IT-systemer, PC og tekstopsætning. Kurset henvender sig især til medarbejdere, som beskæftiger sig med administrative opgaver, bl.a. informationssøgning på internettet, brugen af e-mail på arbejdet og brugen af styresystemer på computeren. På kurser i IT kan I lære om, hvordan I anvender regneark til simple beregninger, formaterer mindre tekster, bruger information fra internettet og opstiller layout på skriveprogrammer.

10. Kurser for flygtninge og indvandrere
Kurser for flygtninge og indvandrere er relevante for dig, som har medarbejdere, hvis førstesprog ikke er dansk eller som ikke har kendskab til det danske arbejdsmarked og rengøringsbranchen. På kurser for flygtninge og indvandrere kan dine medarbejdere lære dansk som andetsprog på både basalt, alment og udvidet niveau, og de kan få en introduktion til det danske arbejdsmarked.