Ordbog: hvad betyder forkortelserne?


Det kan være svært at finde rundt i forkortelser, fremmedord og svære begreber, når vi taler om uddannelsesmuligheder og kurser.

Vi har samlet de hyppigste udtryk og forkortelser her.

 • AMU: Er forkortelsen for ArbejdsMarkedsUddannelser.
 • AMU-kurser: Er de kurser ufaglærte og faglærte medarbejdere kan deltage i som videre- og efteruddannelse
 • AUB: Er forkortelse for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
 • AUB-refusion: Er den refusion, virksomheden kan få fra AUB for skoleophold, når medarbejderen er på en erhvervsuddannelse
 • AVU: Er forkortelsen for Almen Voksenuddannelse
 • DSU: Danske Service Uddannelsesfond
 • FKB: Fælles KompetenceBeskrivelse. Er de AMU-kurser, der er inden for et bestemt område, f.eks. Rengøringsservice
 • FVU: Er forkortelsen for Forberedende Voksenundervisning
 • IKV: Individuel Kompetencevurdering
 • Kompetencefond: Overenskomstbestemt
 • Løntabsrefusion: Den refusion medarbejderen eller virksomheden kan få for den periode medarbejderen har deltaget i uddannelse
 • Poseopfyld: Betyder, at fonden giver støtte til den difference, der er mellem den offentlige ydelse, der er tilknyttet kurset, og medarbejderens løn. Fondens tilskud til arbejdsgiverens udgifter er et supplement til den offentlige ydelse, der er knyttet til kurset
 • Positivliste: Listen over de kurser, bestyrelsen for kompetencefonden har godkendt på forhånd, og som du derfor altid vil blive godkendt til
 • RKV: Realkompetencevurdering er en vurdering af dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse, et modul eller et fag i uddannelsen. Vurderingen foretages af en uddannelsesinstitution, der udbyder uddannelsen
 • SVU: Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. Enten får du SVU som kompensation for din løn, eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft
 • VEU: Er forkortelsen for Voksen Efteruddannelsesstøtte
 • VEU-godtgørelse: Er den ydelse, der bliver givet til dig, som deltager i en erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, mens du er i arbejde