Q&A om uddannelse


Det er ikke altid gennemskueligt, hvilke muligheder medarbejder og virksomhed har inden for uddannelse.

Vi har samlet de hyppigste spørgsmål og vores svar her.

For medarbejderen

Q: Jeg kan ikke komme på kursus, før jeg har været ansat i virksomheden i 2 år?
A: Nej. Du får ret til at komme på uddannelse med støtte fra kompetencefonden efter du har været ansat i 6 måneder.

Q: Kan jeg kun komme på de kurser, der er på positivlisten?
A: Nej. Du kan godt komme på et kursus der ikke er på positivlisten og opnå støtte. Der skal så ansøges til kompetencefonden bestyrelse, som behandler ansøgningerne individuelt. 

Q: Tager kurser og uddannelse tager flere år på skolebænken?
A: Nej det behøver de ikke at gøre. Hvis du allerede har arbejdserfaring indenfor feltet, kan du opnå merit i forhold til uddannelsen. Hvis du har været ansat inden for jobområdet i mere end to år, så skal du normalt kun deltage i undervisning på en erhvervsskole, og du slipper da for praktikophold i en virksomhed.

Q: Er kurser og uddannelse er kun for folk, der ikke allerede har en uddannelse?
A: Nej. Du kan godt deltage i kurser og uddannelse selvom du er ufaglært og få støtte fra kompetencefonden. Det kræver dog at du har været ansat i mindst 6 måneder.

Q: Er det dyrt at tage på kursus?
A: Nej. Det behøver ikke at koste noget for hverken medarbejderen eller virksomheden. Hvis man opfylder kravene for at få støtte fra kompetencefonden, vil man kunne få tilskud både til kursusudgift og løntab.

Q: Kan man komme på kurser, hvis man ikke kan flydende dansk?
A: Ja, det kan man. Der er mange forskellige typer af sprogkurser, der gives støtte til fra kompetencefonden. Både forberedende voksenundervisning (FVU) og Almene Voksenuddannelser (AVU-kurser) er på positivlisten, f.eks. AVU-kurser i dansk som andetsprog og FVU-læsning for tosprogede.

For virksomheden

Q: Skal jeg undvære mine medarbejdere hele dage, hvis de tager på kursus?
A: Nej. Medarbejderen behøver ikke at være væk hele dage for at opnå støtte fra kompetencefonden. Man ansøger om de timer man har været fraværende, eksempelvis 3 timer, og de vil så blive dækket af kompetencefonden.

Q: Er det dyrt at tage på kursus?
A: Nej. Det behøver ikke at koste noget for hverken medarbejderen eller virksomheden. Hvis man opfylder kravene for at få støtte fra kompetencefonden, vil man kunne få tilskud til både kursusudgift og løntab.

Q: Kan medarbejderen kun komme på de kurser, der er på positivlisten?
A: Nej. Medarbejderen kan godt komme på et kursus der ikke er på positivlisten og opnå støtte. Der skal så ansøges til kompetencefonden bestyrelse, som behandler ansøgningerne individuelt.