Tilskudsoversigt


Medlemmer af Danske Service kan sende medarbejdere på kursus med tilskud til efter- og videreuddannelse.

Men hvilke tilskud kan du få alt efter, hvem der skal sendes på kursus, og hvad formålet er?


Tilskud til erhvervsuddannelse til serviceassistent og rengøringsassistent
Hvis din medarbejder vil uddannes til serviceassistent eller rengøringsassistent, kan du søge tilskud til “Faglært tillæg”. Det betyder, at du kan få tilskud til, at din medarbejder får en faglært uddannelse, hvis medarbejderen ikke i forvejen er faglært og har en erhvervsuddannelse.

Tilskud til erhvervsuddannelse til serviceassistent og rengøringsassistent for erfarne medarbejdere over 25 år
Hvis din medarbejder er over 25 år og har mindst to års relevant erfaring med rengøring, kan du søge om tilskud til voksenelevløn i skoleperioderne, når medarbejderen er under erhvervsuddannelse. Tilskuddet løber i maksimalt 28 skoleuger.

Tilskud til deltagelse på et af positivlistens kurser
Hvis din medarbejder allerede er uddannet enten serviceassistent eller rengøringsassistent, kan du søge om tilskud til de kurser, der er på positivlisten. Vær opmærksom på, at der ikke udbetales tilskud til indehavere af virksomheden eller lærlinge. Medarbejdere med mindst 6 måneders ansættelse har ret til op til to ugers uddannelse hvert år. Er din medarbejder opsagt, men har været i virksomheden i mindst 6 måneder, har medarbejderen også ret til to ugers uddannelse efter frit valg på positivlisten.

Læs om, hvordan du søger tilskud til kurser.