Deltidsloven og tidsbegrænset ansættelse

Deltidsansættelse og tidsbegrænset ansættelse er to særlige ansættelsesformer som anvendes på det danske arbejdsmarked. Det er vigtigt, at du kender de problemstillinger, der knytter sig til disse former for ansættelser.

På kurset vil vi gennemgå de to forskellige ansættelsesformer, og reglerne i lovgivningen og overenskomsterne. Du vil få et indblik i de praktiske og principielle problemstillinger, som kan opstå som følge af disse ansættelsesformer.

Vi vil også komme igennem de særlige regler og praksis, der gælder i forhold til fx afskedigelse, ændringer fra fuldtid til deltid eller deltid til fuldtid, og forlængelser af tidsbegrænsede ansatte.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til underviseren undervejs i en chatfunktion. Et par dage inden afholdelse vil du modtage et link til webinaret.

Målgruppe
Kurset henvender sig til HR-medarbejdere, ledere, og andre der beskæftiger sig med ansættelsesforhold for deltidsansatte og tidsbegrænsede ansatte.

 

Frister

Tilmeldingsfrist d. 1. december 2019

Afmeldingsfrist d. 2. december 2019