Fra gammel til ny ferielov

Få overblik over de nye regler og en kort gennemgang af overgangsreglerne fra gammel til ny ferielov med særligt fokus på overførsel af ferie fra miniferieåret. Desuden gennemgår vi ændringen af regler om feriefridage i overenskomsterne, samt hvad der gælder for de ikkeoverenskomstdækkede områder.

Danmark har fået en ny ferielov. Det betyder blandt andet, at vi overgår til samtidighedsferie i stedet for det forskudte optjenings- og ferieår, som vi kender i dag. Ferieåret ændres, så det går fra 1. september til 31. august. Det medfører en lang række andre ændringer af praktisk og økonomisk karakter.  

Loven vil træde i kraft den 1. september 2020, men har virkning allerede for ferie optjent i 2019. 

Læs mere og tilmeld dig