Generalforsamling 2019

Danske Service indkalder til Generalforsamling torsdag den 6. juni 2019 kl. 15.00-17.00 på Børsen i København.

Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv, byder velkommen når Danske Service afholder generalforsamling. Generalforsamlingen efterfølges af et fagligt arrangement, hvor vi sætter fokus på, hvordan du skaber en god kultur og værdien heraf.

Tag efterfølgende med på en gådefyldt og underholdende skattejagt på Christiansborg Slot når vi efter generalforsamlingen sammen tager på jagt efter ’Magtens hemmelighed’. Traditionen tro inviterer Danske Service til eksklusiv medlemsmiddag om aftenen. Kl.19.30 samles medlemmer og ægtefæller til middag og hyggeligt samvær på restaurant KöD i København K. 

Program

kl. 15.00 - 16.00: Generalforsamling
kl. 16.00 - 16.45: Virksomhedskultur som drivkraft for trivsel og resultater
kl. 17.00 - 18.30: 'Magtens hemmelighed' skattejagt på Christiansborg
kl. 19.30 -         : Medlemsmiddag på Restaurant KöD

Dagsorden: Generalforsamling

Formalia
Under henvisning til §§ 13 og 14 i vedtægterne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Forslag fra bestyrelsen
 5. Forslag fra medlemmer
 6. Kontingentforslag
 7. Budget
 8. Vederlag til bestyrelse og formand
 9. Valg af formand (kun hvert andet år)
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 11. Valg af kritiske revisorer og ekstern revisor
 12. Eventuelt
Revideret regnskab, kontingentforslag og budget samt forslag fra hovedbestyrelsen og medlem­merne til behandling under henholdsvis pkt. 4, 5, 6 og 7 skal skriftligt tilgå samtlige medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. senest 29. maj 2019.
 
Forslag til generalforsamling
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under pkt. 5, skal skriftligt meddeles sekretariatet senest 21 dage før generalforsamlingen, dvs. senest torsdag den 16. maj 2019.

Virksomhedskultur som drivkraft for trivsel og resultater

En virksomhed består af mennesker, systemer, holdninger, meninger, skrevne og uskrevne regler og alt derimellem. Ved at definere kulturen kan man skabe retning for både ledelse og medarbejdere, og kulturen kan blive et vigtigt element i både at skabe trivsel og de ønskede resultater.

Chefkonsulent Tina Buch Olsson, Dansk Erhverv kommer og giver inspiration og redskaber til, hvordan man kan arbejde med virksomhedskulturen, så den kan omsættes til konkret adfærd og samtidig give mening for både ledelse og medarbejdere.

Tilmelding
Tilmeld dig her