Kursus - Den nye ferielov

Danmark har fået en ny ferielov. Det betyder blandt andet, at vi overgår til samtidighedsferie i stedet for det forskudte optjenings- og ferieår, som vi kender i dag. Ferieåret ændres, så det går fra 1. september til 31. august. Det medfører en lang række andre ændringer af praktisk og økonomisk karakter. Loven blev vedtaget den 25. januar 2018, og vil træde i kraft den 1. september 2020, men får allerede virkning for ferie optjent i 2019 

Tid og sted:

19. nov 2019 KL. 09.00-12.30

Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, 1217 København K

Frister:

Tildmeldingsfrist d.15 november 2019

Afmeldingsfrist d. 18 november 2019

Tilmelding