Praktisk håndtering af samarbejdsvanskeligheder Lær at håndtere samarbejdsvanskeligheder, konflikter og advarsler til gavn for begge parter.

Resultater skabes ofte gennem samarbejde. Fungerer samarbejdet ikke, kan det skabe frustrationer, dårlig trivsel og arbejdsopgaver, som løses dårligere, end de burde. En advarsel og måske en senere afskedigelse kan derfor blive nødvendig, men det kan være vanskeligt at komme videre i samarbejdsrelationen efter en advarsel - alt afhængig af hvordan advarslen formuleres og leveres.

Som leder skal du kunne håndtere samarbejdsproblemer og konflikter, så du undgår at skulle give en advarsel.

På kurset vil du få et indblik i og i fællesskab med kursusdeltagerne arbejde med:
  • Hvad der kan være i spil, når samarbejdet ikke fungerer – er det fx faglige eller personlige årsager?
  • Hvad en konflikt er, og hvad der bygger en konflikt op og trapper den ned?
  • De juridiske regler i forbindelse med advarslen, og hvilke overvejelser du bør gøre dig før og efter en advarsel.
Kurset er forbeholdt Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder.

Målgruppe
Ledere eller HR-medarbejdere, der gerne vil have input til at håndtere samarbejdsvanskeligheder og konflikter på en mere konstruktiv måde.
Frister
Tilmeldingsfrist d. 5. december 2019
Afmeldingsfrist d. 6. december 2019