Ændringer i løn- og tillægssatser pr. 15. marts 2018

Færdigredigeringen af Serviceoverenskomsten er desværre ikke endelig. Fagforeningerne er kommet med yderligere krav efter overenskomstforhandlingerne, hvilket har forsinket processen. Så snart den er udkommet i bogform, bliver den udsendt til medlemmerne.

Med aprillønnen skal de nye satser pr. 15. marts 2018 tages i brug. De vigtigste ændringer er:

  • Grundtimelønnen stiger fra 106,58 kr. pr. time til 108,50 kr. pr. time.
  • Normaltimelønnen stiger fra 124,98 kr. pr. time til 127,48 kr. pr. time.
  • Præstationslønnen stiger fra 138,56 kr. pr. time til 141,06 kr. pr. time.
  • Aftentillægget stiger fra 14,51 kr. pr. time til 14,74 kr. pr. time.
  • Nattillægget stiger fra 18,89 kr. pr. time til 19,19 kr. pr. time.
  • Indbetalingen til fritvalgsordningen stiger fra 2,7 % til 3,4 %.

I øvrigt henvises til den ensidigt udarbejdede udgave af Serviceoverenskomsten, som findes her.