Faglært tillæg

Husk at medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver kan søge refusion for faglært tillæg i Kompetencefonden.

Medarbejdere, der har gennemført en erhvervsuddannelse inden for rengøring, er berettiget til et tillæg pr. time. Medlemmer af Danske Service kan få udgiften til tillægget dækket ved at søge om refusion i Kompetencefonden.

Faglært tillæg

Serviceoverenskomstens § 6c beskriver de tillæg, som uddannede medarbejderne er berettiget til:

§ 6c. Faglært tillæg

Medarbejdere, der har gennemført nedenstående erhvervsuddannelser, får følgende tillæg:

Uddannelse

Pr. 15. marts 2017

Serviceassistent

4,00 kr./time

 

Rengøringstekniker

2,50 kr./time

 

 

Hvis en medarbejder har begge uddannelser, får medarbejderen kun tillæg for serviceassistentuddannelsen.

Refusion gennem Kompetencefonden

Kompetencefonden yder refusion til medlemmer af Danske Service for udbetalte tillæg. Det er dermed ikke en udgift for virksomhederne at have uddannede medarbejdere.

 

Ansøgning om refusion

Tilskuddet til dækning af faglært tillæg beregnes på baggrund af den timeindtægt, som lønmodtageren har i den periode, der ansøges for, dog ikke længere tilbage i tiden end for de sidste 12 måneder.

Kompetencefonden har brug for en kopi af uddannelsesbevis første gang man ansøger. Derefter er det nok med lønsedler. Kontakt Casper Burlin på cbur@danskerhverv.dk for ansøgninger, eller hvis du har yderligere spørgsmål.