Orientering om påsken 2023

I 2023 falder helligdagene i påsken som følger:

  1. april 2023 (tors.) Skærtorsdag: Helligdag
  2. april 2023 (fre.) Langfredag: Helligdag
  3. april 2023 (søn.) Påskedag: Helligdag
  4. april 2023 (man.) 2. påskedag: Helligdag

 

Medarbejderne får udbetalt et forskudsbeløb på kr. 875,00 for fuldtidsansatte (gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindst 30 timer) og kr. 500,00 for deltidsansatte samt unge under uddannelse efter reglerne i serviceoverenskomstens § 37, stk. 5. For vinduespolerer er forskudsbeløbet 900 kr.

 

Udbetalingen sker med den lønperiode, hvor sognehelligdagene falder. Forskudsbeløbet kan ikke overstige det beløb, der står på den enkelte medarbejders søgnehelligdagskonto.

NB: Der ydes ikke forskudsbeløb for søgnehelligdage, der falder på søndage, jf. serviceoverenskomstens § 37, stk. 3.

 

I 2023 får medarbejderne et forskudsbeløb for torsdag den 6. april, fredag den 7. april samt mandag den 10. april 2022 med april-lønnen.