Den nye ferielov

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020.  

I den nye ferielov overgår vi til samtidighedsferie i stedet for det forskudte optjenings- og ferieår, som vi kender i dag. Ferieåret ændres, så det går fra 1. september til 31. august. Udover de nye perioder, indeholder den nye ferielov en lang række andre ændringer. 

Reglerne om overgangen fra det gamle til det nye feriesystem er gennemgået på flere webinarer.

Dette webinar vil primært omhandle reglerne i den nye ferielov, men vi vil også kortfattet gennemgå relevante dele af overgangsordningen.

Frister

  • Tilmeldingsfrist d. 12. maj 2020
  • Afmeldingsfrist d. 14. maj 2020

Tilmeld dig her