Ren Garanti


Giv dine kunder sikkerhed for, at du står for kvalitet og ordnede forhold

Ren Garanti er udtryk for de spilleregler, som medlemmer af Danske Service forventes at overholde. Med Ren Garanti ønsker Danske Service at fremme ordnede forhold i servicebranchen. 

Med Ren Garanti får dine kunder sikkerhed for, at virksomheden står for kvalitet og ordnede forhold og giver dig mulighed for at skille dig positivt ud i branchen.

Du vil modtage ”Ren Garanti”-klistermærker, som kan bruges på døre og biler som synligt bevis på, at virksomheden arbejder inden for værdierne i Ren Garanti.

Et synligt bevis på, at I står for kvalitet og ordnede forhold  

Som medlem af Danske Service er du en del af Ren Garanti. Ren Garanti er de grundlæggende værdier, som Danske Service forventer, at alle medlemmer respekterer. Formålet med Ren Garanti er at fremme ordnede forhold i servicebranchen.

Danske Service arbejder for ordnede forhold i servicebranchen, og vi forventer det samme af vores medlemmer. Ren Garanti er derfor en tryghed for kunderne, så de ved, at netop jeres virksomhed lever op til vores 10 kriterier for kvalitet og ordnede forhold.

Bliv spydspids i servicebranchen via Ren Garanti Plus
Som medlem af Danske Service er du automatisk medlem af Ren Garanti.

Udover Ren Garanti har du mulighed for at tage del i en udvidet ordning, som vi kalder for Ren Garanti Plus. Som medlem af Ren Garanti Plus bliver du spydspids i servicebranchen. Du får derfor et bevis på, at din virksomhed lever op til skærpede krav inden for syv af de ti værdier, Ren Garanti står for.

Læs mere om, hvad du får ud af være medlem af den udvidede ordning, Ren Garanti Plus.

Har du spørgsmål om Ren Garanti og Ren Garanti Plus? Tag fat i sekretariatet via kontaktoplysningerne i højre side.

Bliv servicebranchens spydspids – tilslut dig Ren Garanti+

Ren Garanti+ bygger ovenpå Ren Garanti, der er det værdisæt som medlemmer af Danske Service er underlagt. Ren Garanti+ er et frivilligt tilbud til medlemmer, der ønsker at være spydspidser i servicebranchen.

Vælger din virksomhed at tilslutte sig Ren Garanti+, vil I kunne synliggøre, at I står for kvalitet og ordnede forhold.  

Ren Garanti+ indbefatter udvidede krav til medlemmerne for så vidt angår syv ud af de 10 værdier i Ren Garanti. Ren Garanti+ omfatter syv temaer:

  • Ordnede forhold
  • Økonomisk ansvarlighed
  • Kvalitet
  • Arbejdsmiljø
  • Miljø
  • Ansvarlig leverandørstyring
  • Uddannelse

Danske Service har indgået et samarbejde med PWC om kontrol af Ren Garanti+. Medlemmer, der vælger at tilslutte sig ordningen, vil blive underlagt en årlig kontrol fortaget af PWC. Bestået kontrol udløser et bevis for, at virksomheden opfylder kravene i Ren Garanti+. Det kan blandt andet være nyttigt, hvis man bliver mødt af krav om opfyldelse af Servicenormen, fordi Ren Garanti+ indeholder de samme krav.

Du kan læse mere om Ren Garanti+ i forretningsorden. Du er også velkommen til at kontakte sekretariatet på tlf. 6171 9276 med spørgsmål.

Ønsker din virksomhed at tilslutte sig Ren Garanti+-ordningen, kan du sende en mail til info@danskeservice.dk.