Uddannelse


Medarbejdere og virksomheder kan søge om tilskud til deltagelse i efter- og videreuddannelse, hvis de er omfattet af en overenskomst med aftale om kompetencefonde, hvilket er tilfældet for medlemmer af Danske Service.

Af Serviceoverenskomsten fremgår det af §54 at:

Formålet med fonden er gennem økonomisk støtte at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen og sikre servicevirksomhedernes medarbejdere faglige kvalifikationer. Fonden yder økonomisk støtte til virksomheder.

Af Vinduespoleringsoverenskomsten fremgår det af §22 at:

§ 22, stk 1. En styrket og mere systematisk dialog om kompetenceudvikling vil være et element i at sikre større opmærksomhed om behovet for til stadighed at være i stand til at møde de udfordringer, som opstår for medarbejdere og virksomheder i branchen. For at understøtte dette samarbejde har parterne tilknyttet overenskomstens virksomheder og medarbejdere til Kompetencefonden mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet, Rengøring og Service/3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration.

Find Pjece om Kompetencefonden her.

Formålet med Kompetencefonden er:

At fremme og udvikle uddannelsesniveauet inden for rengørings- og serviceområdet, så det løbende tilpasset arbejdsmarkeds behov, og samtidig bidrager til at medarbejderen har det nødvendige og ønskede faglige kvalifikationer

Gennem Kompetencefonden kan der ansøges om tilskud til deltagerbetaling, løntilskud herunder poseopfyld, udgifter til transport og ophold i forbindelse med kurser og uddannelse.

Aftalen om Kompetencefonden blev indgået for at give både virksomheder og medarbejdere en ekstra motivation til at øge efter- og videreuddannelsesaktiviteten. Både Serviceoverenskomsten og vinduespoleringsoverenskomsten giver medarbejderen ret til to ugers selvvalgt uddannelse om året.

Hvem er omfattet af bidragspligt til Kompetencefonden?
Alle virksomheder, som er medlem af Danske Service, eller som har tiltrådt en af Danske Services overenskomster, har bidragspligt – altså et beløb som indbetales til Kompetencefonden.

For serviceoverenskomsten indbetales der kr. 0,46 pr. præsterede arbejdstimer pr. år.
For vinduespoleringsoverenskomsten indbetales der kr. 0,48 pr. præsterede arbejdstimer pr. år.

Hvem administrerer Kompetencefonden?
Danske Service administrerer opkrævning af bidrag fra arbejdsgiverne til Kompetencefonden og forestår udbetaling af tilskud via Kompetencefonden. Virksomheder, som alene har tiltrådt overenskomsten, bliver opkrævet via Pension Danmark.