Uddannelse


Medarbejdere og virksomheder kan søge om tilskud til deltagelse i efter- og videreuddannelse, hvis de er omfattet af en overenskomst med aftale om kompetencefonde. Danske Service kompetencefond er branchens fond.

Hvad er en kompetencefond?
Medarbejdere og virksomheder kan søge om tilskud til deltagelse i efter- og videreuddannelse, hvis de er omfattet af en overenskomst med aftale om kompetencefonde. Fondene giver tilskud til deltagerbetaling, løntilskud og til udgifter til transport og ophold.

Aftalen om kompetencefondene blev indgået for at give både virksomheder og medarbejdere en ekstra motivation til at øge efter- og videreuddannelsesaktiviteten. Aftalen indebærer, at den enkelte medarbejder kan bruge op til to uger om året på uddannelse. Virksomhederne betaler til ordningen gennem et bidrag, der betales til kompetencefonden.

Hvilke overenskomster er der kompetencefonde i?
Der findes bestemmelser om kompetencefonde i Danske Services overenskomster, ligesom tilsvarende bestemmelser findes inden for langt de fleste overenskomster omfattet af DA-LO’s hovedaftale.

Hvad er formålet?
De overenskomstbestemte fonde har til formål at fremme og udvikle uddannelsesniveauet inden for en given branche. Det er dermed hensigten, at virksomhederne gennem fondene har bedre muligheder for at rekruttere, fastholde og uddanne arbejdskraft, som har de tilstrækkelige faglige kvalifikationer.

Hvem er omfattet af bidragspligt?
Alle virksomheder, som er medlem af Danske Service, eller som har tiltrådt en af Danske Services overenskomster, har bidragspligt.
For serviceoverenskomsten indbetales der kr. 0,46 pr. præsterede arbejdstimer pr. år.
For vinduespoleringsoverenskomsten indbetales der kr. 0,48 pr. præsterede arbejdstimer pr. år.

Hvem administrerer kompetencefonde?
Danske Service administrerer opkrævning af bidrag til kompetencefondene og forestår udbetaling af tilskud via Danske Service kompetencefond. Virksomheder, som alene har tiltrådt overenskomsten, bliver opkrævet via en ekstern aftalt administrator, eks. PensionDanmark.

Hvordan søger jeg om tilskud til efter- og videreuddannelse?
Du kan læse om, hvordan du søger tilskud til deltagelse i efter- og videreuddannelse her.

Medarbejderne er servicevirksomhedernes vigtigste ressource. Det er derfor vigtigt, at medarbejderne er klædt på til at servicere deres kunder bedst muligt.

Det kan derfor være en fordel, hvis både virksomheder og medarbejdere også har fokus på udvikling af medarbejderne.