Opdateret ansættelsesbevis: Feriebestemmelsen

Standardansættelsesbeviset for timelønnede er blevet justeret en smule på punktet omkring ferie.

Der kommer en ny ferielov, der træder i kraft den 1. september 2020. Fra det tidspunkt vil det ikke længere være muligt at fravige ferielovens varslingsregler. Det betyder, at den hidtidige bestemmelse i ansættelsesbeviserne omkring afvigelse af ferielovens varslingsregler vil være ugyldig. Som konsekvens heraf er bestemmelsen flyttet fra vores standardansættelsesbevis til vejledningen.

Bestemmelsen er stadig anvendelig frem til den 1. september 2020, og den kan være en fordel at have, når man vil varsle ferie til afholdelse i opsigelsesperioder. Man skal dog være opmærksom på, at hvis man indsætter bestemmelsen i ansættelsesbeviset, skal det fremgå, at bestemmelsen bortfalder efter 1. september 2020. Ellers skal man agere efter den 1. september 2020.

Dansk Erhverv anbefaler nemlig, at bestemmelsen efter den 1. september 2020 enten fjernes fra allerede udarbejdede ansættelsesbeviser, eller at der udarbejdes et tillæg til ansættelsesbeviserne. Dansk Erhverv vil senere udsende et tillæg, som virksomhederne kan anvende og sende ud til medarbejderne med allerede eksisterende ansættelsesbeviser.

Find opdateret ansættelsesbevis og vejledning på medlemssiden.