Vigtig viden: Påsken 2019

Medarbejderne får udbetalt et forskudsbeløb på kr. 875,00 for fuldtidsansatte (gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindst 30 timer) og kr. 500,00 for deltidsansatte samt unge under uddannelse efter reglerne i serviceoverenskomstens § 17, stk. 2 og 4. For vinduespolerer er forskudsbeløbet 900 kr.

 

Udbetalingen sker med den lønperiode, hvor søgnehelligdagene falder. Forskudsbeløbet kan ikke overstige det beløb, der står på den enkelte medarbejders søgnehelligdagskonto. NB: Der ydes ikke forskudsbeløb for søgnehelligdage, der falder på søndage, jf. serviceoverenskomstens § 17, stk. 2.

 

I 2019 får medarbejderne et forskudsbeløb for torsdag og fredag, den 18.-19. april 2019, samt mandag den 22. april 2019 med maj-lønnen.