Planlægning og varsling af sommerferie

Man har som lønmodtager ret til, at hovedferien på 3 uger holdes i sammenhæng i perioden 1. maj til 30. september, jf. ferielovens § 14.

 

Feriens placering aftales mellem lønmodtageren og virksomheden. Arbejdsgiveren har en pligt til, i videst muligt omfang, at tage hensyn til medarbejderens ønsker, herunder særlige ønsker om ferie i skoleferien og lign. Opstår der uenighed omkring tidspunktet for afholdelse af ferien, er det i sidste ende arbejdsgiveren, der ensidigt bestemmer. Arbejdsgiver skal i så fald overholde lovens varslingsregler, som medfører, at hovedferien skal varsles mindst 3 måneder før afholdelse, mens restferien alene skal varsles 1 måned før afholdelse. Skal hovedferien på 3 uger således afholdes fra d. 15. juni, skal arbejdsgiver varsle dette over for lønmodtageren senest d. 14. marts, mens restferien, der f.eks. skal afholdes fra d. 3. november senest, skal varsles d. 2. oktober.

 

Arbejdsgiveren kan have aftalt kortere varslingsregler i ansættelsesbeviset, jf. ferielovens § 21.