Aarhus: Rengøring (Forhåndsmeddelelse)

2017/S 089-174454

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser

Aarhus Kommune 55133018 Rådhuspladsen 2 Aarhus 8000 Danmark Kontaktperson: Søren Søderberg Svendsen Telefon: +45 41872906 E-mail: ssos@aarhus.dk NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aarhus.dk/da/erhverv/for-leverandoerer/Aktuelle-udbud-og-licitationer/Tvaergaaende-projekt-udbud-af-rengoering-i-Aarhus-Kommune.aspx

I.2)Fælles udbud

I.3)Kommunikation

Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse

I.4)Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed

I.5)Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang

II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rengøringsydelser.

II.1.2)Hoved-CPV-kode

90910000

II.1.3)Kontrakttype

Tjenesteydelser

II.1.4)Kort beskrivelse:

Aarhus Kommune igangsætter nu forberedelserne til et tværgående projekt vedrørende udbud af rengøringsydelser. Dette sker i henhold til budgetforliget for 2017-2020. Som organisation indkøber Aarhus Kommune rengøringsydelser for mere end 100 000 000 DKK årligt. Henset til områdets økonomiske volumen forventes det at der af hensyn til markedet som helhed ikke gennemføres ét stort udbud — den økonomiske volumen forventes således at blive delt op. Aarhus Kommune ønsker dialog med markedets aktører med henblik på at skabe det bedst mulige fundamentet for udformningen af de kommende udbudsprocedurer samt for Aarhus Kommunes fremadrettede strategi på området. Markedets aktører opfordres derfor til aktivt at deltage i en konstruktiv dialog med henblik på at skabe fremtidens rengøringsaftaler til gavn for institutioner, afdelinger og borgerne i Aarhus Kommune. Nærværende meddelelse er vejledende, og derfor ikke endelig.

II.1.5)Anslået samlet værdi

Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja

II.2)Beskrivelse

II.2.1)Betegnelse:

Magistratsafdelingen Børn og Unge

Delkontraktnr.: 1

II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)

90910000

II.2.3)Udførelsessted

NUTS-kode: DK042

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Aarhus Kommune igangsætter nu forberedelserne til et tværgående projekt vedrørende udbud af rengøringsydelser. Dette sker i henhold til budgetforliget for 2017-2020. Som organisation indkøber Aarhus Kommune rengøringsydelser for mere end 100 000 000 DKK årligt. Henset til områdets økonomiske volumen forventes det at der af hensyn til markedet som helhed ikke gennemføres ét stort udbud — den økonomiske volumen forventes således at blive delt op. Aarhus Kommune ønsker dialog med markedets aktører med henblik på at skabe det bedst mulige fundamentet for udformningen af de kommende udbudsprocedurer samt for Aarhus Kommunes fremadrettede strategi på området. Markedets aktører opfordres derfor til aktivt at deltage i en konstruktiv dialog med henblik på at skabe fremtidens rengøringsaftaler til gavn for institutioner, afdelinger og borgerne i Aarhus Kommune. Nærværende meddelelse er vejledende, og derfor ikke endelig.

II.2.14)Yderligere oplysninger

II.2)Beskrivelse

II.2.1)Betegnelse:

Magistratsafdelingen Sociale forhold og Beskæftigelse

Delkontraktnr.: 2

II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)

90910000

II.2.3)Udførelsessted

NUTS-kode: DK042

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Aarhus Kommune igangsætter nu forberedelserne til et tværgående projekt vedrørende udbud af rengøringsydelser. Dette sker i henhold til budgetforliget for 2017-2020. Som organisation indkøber Aarhus Kommune rengøringsydelser for mere end 100 000 000 DKK årligt. Henset til områdets økonomiske volumen forventes det at der af hensyn til markedet som helhed ikke gennemføres ét stort udbud — den økonomiske volumen forventes således at blive delt op. Aarhus Kommune ønsker dialog med markedets aktører med henblik på at skabe det bedst mulige fundamentet for udformningen af de kommende udbudsprocedurer samt for Aarhus Kommunes fremadrettede strategi på området. Markedets aktører opfordres derfor til aktivt at deltage i en konstruktiv dialog med henblik på at skabe fremtidens rengøringsaftaler til gavn for institutioner, afdelinger og borgerne i Aarhus Kommune. Nærværende meddelelse er vejledende, og derfor ikke endelig.

II.2.14)Yderligere oplysninger

II.2)Beskrivelse

II.2.1)Betegnelse:

Magistratsafdelingen Teknik og Miljø

Delkontraktnr.: 3

II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)

90910000

II.2.3)Udførelsessted

NUTS-kode: DK042

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Aarhus Kommune igangsætter nu forberedelserne til et tværgående projekt vedrørende udbud af rengøringsydelser. Dette sker i henhold til budgetforliget for 2017-2020. Som organisation indkøber Aarhus Kommune rengøringsydelser for mere end 100 000 000 DKK årligt. Henset til områdets økonomiske volumen forventes det at der af hensyn til markedet som helhed ikke gennemføres ét stort udbud — den økonomiske volumen forventes således at blive delt op. Aarhus Kommune ønsker dialog med markedets aktører med henblik på at skabe det bedst mulige fundamentet for udformningen af de kommende udbudsprocedurer samt for Aarhus Kommunes fremadrettede strategi på området. Markedets aktører opfordres derfor til aktivt at deltage i en konstruktiv dialog med henblik på at skabe fremtidens rengøringsaftaler til gavn for institutioner, afdelinger og borgerne i Aarhus Kommune. Nærværende meddelelse er vejledende, og derfor ikke endelig.

II.2.14)Yderligere oplysninger

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:

16/02/2018

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse

IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Såfremt en virksomhed ønsker at være en del af markedsdialogen, skal virksomheden rette henvendelse til Aarhus Kommune. Kontaktoplysninger findes anført på: https://www.aarhus.dk/da/erhverv/for-leverandoerer/Aktuelle-udbud-og-licitationer/Tvaergaaende-projekt-udbud-af-rengoering-i-Aarhus-Kommune.aspx

Vi kan endvidere informere om at udbudsprocessen vil blive gennemført digitalt via Aarhus Kommunes udbudssystem Mercell.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

05/05/2017