AUB-bidrag for 2021 er nu fastsat

AUB-bidraget pr. fuldtidsmedarbejder, der betales af alle offentlige og private arbejdsgivere, er nu fastsat for 2021. Bidraget for det kommende år påvirkes af de ændringer, der indføres i forlængelse af de to trepartsaftaler i 2020 om erhvervsuddannelserne.

EUD-bidraget for 2021 kommer til at udgøre 2.354 kr. pr. fuldtidsmedarbejder. Oprindeligt skulle det have været 2.532 kr. pr. fuldtidsmedarbejder, men det er blevet reduceret med 178 kr. på grund af det aktivitetsafhængige AUB-bidrag, der indføres fra 2021.

VEU-bidraget bliver derimod sat op fra 323 kr. til 443 kr. Stigningen i VEU-bidraget skyldes, at trepartsaftalen fra maj 2020 fremrykkede udbetalingen af 0,7 mia. kr. i VEU-midler. De 0,7 mia. kr. skulle have finansieret en delvis nedsættelse af VEU-bidraget for 2021, men nu hvor de 0,7 mia. kr. i stedet blev udbetalt, svarer VEU-bidraget til det forventede forbrug.

Det samlede AUB-bidrag for 2021 ender dermed på 2.797 kr.

Hvis du har spørgsmål til AUB-bidraget for 2021 eller generelt har spørgsmål til uddannelse, kan du kontakte chefkonsulent Casper Burlin på cbur@danskerhverv.dk.