Billigere Arbejdsskadeforsikring og ’Tryg Tilbage’

Danske Service og Tryg har netop genforhandlet forsikringsaftalen for medlemmerne af Danske Service. Det betyder en mere konkurrencedygtig pris på medlemmernes erhvervsforsikringer - nu også på den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Med en arbejdsskadeforsikring i Tryg får medlemmerne en ekstra fordel, ’Tryg Tilbage’, der er en særlig fokuseret og tværfaglig indsats, som hjælper medarbejdere med at komme tilbage på arbejde efter en arbejdsskade. Tryg Tilbage er et supplement til den sædvanlige og gode skadebehandling hos Tryg.

 

Om fordelen ’Tryg Tilbage’ – hjælp til at komme videre efter en arbejdsskade

Tryg Tilbage teamet består af socialrådgivere, socialformidler, fysioterapeut og læge. Herudover indgår der i Tryg Tilbage en socialfaglig hotline, hvor Arbejdsgiver kan ringe ind og få hjælp til at navigere i sygesager. Her sidder socialrådgivere med erfaring og faglig ekspertise klar til, at rådgive og vejlede både arbejdsgiver og medarbejder i for eksempel:

 • Hvordan man igangsætter sygedagpenge.
 • Hvordan man opfylder beskæftigelseskravet.
 • Hvad en kronisk syg kan få af støtte.
 • Hvad reglerne er for flexjobbere.
 • Hvordan virksomheden forholder sig til sygemeldte deltidsansatte, sæsonarbejde, ansøgningsfrister, Jobcentret, hjælpemidler og meget mere.

 

Er der udsigt til længerevarende sygefravær (mere end 5 uger), vil medarbejderen blive kontaktet af Tryg Tilbage teamet. Hvis Tryg Tilbage vurderer, at kunne gøre en forskel for den skadelidte, igangsætter teamet et skræddersyet forløb for vedkommende. Tryg Tilbage tager således hånd om medarbejderen fra start til slut, blandt andet ved at koordinere kontakten med alle involverede parter, så medarbejderen får den bedst mulige behandling. For eksempel:

 

 • Hjælp fra et tværfagligt hold af eksperter som sammen sikrer medarbejderen det bedst mulige forløb efter skaden.
 • En indsatsplan som er tilpasset den enkeltes situation.
 • Målrettet behandling ud fra medarbejderens behov – fx fysioterapi, smertebehandling eller psykologhjælp
 • Socialfaglig rådgivning så medarbejderen kan overskue, hvordan det offentlige kan hjælpe – fx med sygedagpenge, hjælpemidler og tilskud til medicin.
 • Kontakt og samarbejde med kommune og eventuel deltagelse i møder, så vi sammen sikrer, at medarbejderen får det bedst mulige forløb.
 • Hjælp til at få overblik over relevante forsikringer – fx ansvars-, arbejdsskade-, ulykkes- og sundhedsforsikring samt pensionsordning.
 • Kontakt til den skadelidte gennem Tryg Tilbage app ift. genoptræning og fysisk træning.
 • Rådgivning til arbejdsgiver – fx om sociallovgivning, skånejob, deltidsarbejde.
 • Løbende dialog med arbejdsgiver om, hvordan medarbejderen bedst muligt kommer tilbage på arbejde.

 

 

Læs mere om Tryg Arbejdsskadeforsikring og Tryg Tilbage her