Byretsdom: Virksomhed slap for betaling mellem arbejdspladser

En tidligere medarbejder havde krævet efterbetaling for transport mellem flere arbejdspladser. Medarbejderen mente, at virksomheden havde krævet, at medarbejderen skulle tage flere arbejdspladser. Virksomheden bestred dette. Dommeren fastslog, at bevisbyrden påhviler medarbejderen.

 

Ifølge Serviceoverenskomstens § 7, stk. 7 ydes der godtgørelse for bl.a. transporttid, når virksomheden kræver transport mellem flere arbejdspladser. En faglig voldgift fra 2014 fastslog, at det afgørende er, om medarbejderen er frit stillet med hensyn til, om medarbejderen ønsker at arbejde på mere end én arbejdsplads.

Krav om løn for transporttid I denne sag havde en rengøringsvirksomhed fået et krav fra en tidligere medarbejders advokat. Kravet lød på transporttid mellem arbejdspladserne for hele det afsluttede ansættelsesforhold.

Medarbejderen var startet som afløser og fik tilbudt opgaver ved sygdom, ferie osv. Da medarbejderen havde været afløser i ca. 4 måneder, fik medarbejderen tilbudt faste arbejdspladser fem dage om ugen, hvor der kun var flere arbejdspladser den ene dag. Medarbejderen afløste ved siden af, og i løbet af ansættelsesforholdet kom medarbejderen op på fuld tid med faste arbejdspladser.

Havde medarbejderen selv bedt om flere timer? Medarbejderen bestred, at hun havde bedt om flere timer. Hun mente, at det var virksomheden, der havde krævet, at hun påtog sig flere opgaver. Virksomheden og to vidner forklarede, at medarbejderen igennem hele ansættelsesforholdet havde ønsket sig flere opgaver og flere arbejdspladser.

Virksomheden henviste i øvrigt til, at medarbejderens arbejdspladser var om formiddagen og blandt de mest eftertragtede i virksomheden, der typisk kun har aftenarbejde. Virksomheden mente derfor, at de nemt kunne have afsat opgaverne til andre medarbejdere, hvilket talte imod, at virksomheden skulle have krævet, at netop den pågældende medarbejder skulle påtage sig opgaverne.

Dommeren udtalte, at det fremgår af den faglige voldgift fra 2014, at medarbejderen i sådanne sager har bevisbyrden for, at arbejdsgiveren har krævet transport mellem flere arbejdspladser. Denne bevisbyrde var ikke løftet, og virksomheden blev derfor frifundet.

Dansk Erhverv førte sagen for virksomheden.

 

Dansk Erhverv: Skriv det ind i kontrakten!

Dommen viser, at det er fornuftigt at skrive i kontrakten, hvordan parterne forholder sig i forhold til transport mellem arbejdspladser, da der ellers kan komme uenigheder.

Dommen fastslår til gengæld, at det som udgangspunkt er medarbejderens bevisbyrde, når medarbejderen påstår, at der er et krav på transporttid. Denne bevisbyrde kan være svær at løfte fra medarbejderens side.