Danske Services Netværksdag 2023 var en stor succes

Deltagerne blev sat grundigt ind i den nye Serviceovereskomst af ansættelsesjurist Maja Cecilie Sørensen baseret på forskellige cases, som flere af Danske Services medlemmer støder på i deres virksomheder. Det gav anledning til livlige snakke om erfaringer med de forskellige problemstillinger. Derudover blev deltagerne præsenteret for forskellig lovgivning inden for arbejdsmiljø, som er særlig relevant for Danske Services medlemmer af Dansk Erhvervs chefkonsulent Mirjana Selisek.

Til slut fik deltagerne mulighed for at lære hinanden at kende på kryds og tværs og tale om hverdagen i deres virksomheder over snacks og kolde drikkevarer.

Fra bestyrelsen og sekretariatet siger vi mange tak til alle, der deltog, og vi håber på at se jer igen til vores generalforsamling fredag d. 7. juni 2024!

Alle de relevante dokumenter fra netværksdagen kan findes på Danske Services hjemmeside under vigtige dokumenter: Vigtige dokumenter (danskeservice.dk)