Er du tilsluttet Danske Services udvidede nøgleskiltsordning?

Som medlem af Danske Service har du mulighed for at tilslutte dig nøgleskiltsordningen via. Tryg Forsikring.

Under forudsætning af at Danske Service-medlemmet er tilsluttet Danske Services nøgleskilte ordning, så kan erhvervsforsikringen udvides til at dække medlemmets ansvar for skade på eller bortkomst af nøgler, som sikrede, har i sin varetægt som led i udførelsen af virksomhedens aktivitet.

Bekræft din tilslutning til ordningen ved at sende en mail til Danske Service på info@danskeservice.dk