Kick off: Webinarrække om det bæredygtige rapporteringsspor hos Dansk Erhverv

Er du klar til nye rapporteringskrav og forventninger på bæredygtighedsområdet?  
 
Dansk Erhverv og FSR - danske revisorer står bag et nyt webinarforløb ’Det bæredygtige rapporteringsspor’ – hvor vi vil give viden, inspiration og vejledning til at klæde din virksomhed på til de kommende lovkrav og forventninger fra kunder og leverandører til rapportering på bæredygtighedsområdet.  
 
Rapportering kan være et værdifuldt værktøj, der kan hjælpe din virksomhed med skabe overblik, gennemsigtighed og nye muligheder. Indsigter der er vigtige i arbejdet med at omstille forretningsaktiviteter i en mere bæredygtig retning – og for at bevare konkurrenceevnen. Rapportering bør ikke kun være en compliance-opgave.  
 
Virksomheders redegørelse for samfundsansvar har bevæget sig fra meget kvalitative beskrivelser til en mere kvantitativ og databaseret rapporteringsform. Samtidig er b
æredygtighedsrapporten og ESG-data blevet et vigtigt redskab for investorer, kunder og leverandører, når de skal vurdere virksomhedens påvirkning på klima- og miljøforhold, sociale forhold og governance – derfor skal oplysningerne være relevante, sammenlignelige og pålidelige.  
 

Danske virksomheder står over for nye og omfattende regler fra EU, der b.la. stiller nye krav til arbejdet med ESG-rapportering, taksonomi og due diligence. Bæredygtighedsrapportering bliver en mere teknisk og krævende disciplin, der kan stille store krav til nødvendig viden og kompetencer.  
 
Derfor står Dansk Erhverv og FSR - danske revisorer bag et webinarforløb, hvor vi med en række udvalgte temaer sætter nogle af de bedste specialister, rådgivere og virksomheder i stævne til at vejlede og inspirere din virksomhed til at udarbejde en bæredygtighedsrapportering, der skaber værdi for både forretning og den bæredygtig omstilling.  

 

Målgruppe: Webinarrækken henvender sig Dansk Erhvervs medlemmer, store som små. der ønsker inspiration og vejledning, til at få overblik og komme på forkant med kommende rapporteringskrav og forventninger på bæredygtighedsområdet.  

 

Du kan tilmelde dig webinarrækken her: Kick off: Det bæredygtige rapporteringsspor (danskerhverv.dk)