Konjunkturblik: Branchens udvikling frem til 2. kvartal 2019

Konjunkturblik: Branchens udvikling frem til 2. kvartal 2019

Fremgangen fortsætter i rengøringsbranchen – det viser de nyeste beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Kigger man på kvartalsomsætningen, så er der sket en stigning på 38% i rengøringsbranchen. Sammenligner man rengøringsbranchen med hele det danske erhvervsliv, så adskiller rengøringsbranchen sig positivt. I det samlede danske erhvervsliv er der sket en stigning på 25,9%, således er væksten markant højere i rengøringsbranchen.

Væksten afspejles ydermere positivt, hvis man kigger på udvikling i antal ansatte årsværk i branchen. Ser man alene på 1. kvartal i 2018 og sammenligner med 1. kvartal i år, så er der sket en stigning på over 2000 ansatte årsværk.

Alt i alt ser den positive udvikling, i branchen, ud til at fortsætte.