Løn: Er du opmærksom på Grundlovsdag?

Grundlovsdag den 5. juni betragtes ifølge § 17, stk. 2 i serviceoverenskomsten som en halv søgnehelligdag. Selv om det ikke fremgår af Serviceoverenskomsten, er Grundlovsdag gennem årene blevet håndteret sådan, at der for arbejde efter kl. 12 skal betales tillæg som på en søndag. 3F har meddelt, at de har samme opfattelse af bestemmelsen.

Forskudsbeløbene andrager for fuldtidsansatte 437,50 kr. og for deltidsansatte samt unge under uddannelse 250 kr. for en halv søgnehelligdag. Forskudsbeløbet kan ikke overstige det beløb, der står på den enkelte medarbejders søgnehelligdagskonto. Hvis den skemalagte arbejdsdag slutter senest kl. 12, skal forskudsbeløbet alligevel udbetales, så medarbejderen kan holde en halv fridag anden dag.

Forskudsbeløbene kommer til udbetaling sammen med lønnen for den lønningsperiode, hvor søgnehelligdagen falder.

BEMÆRK! For vinduespolerer er grundlovsdag en almindelig arbejdsdag.