Ny aftale om Serviceoverenskomsten

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

  • En helt ny forenklet lønstruktur, der gør op med de gamle lønsystemer og med en ny og lavere startløn og højere slutløn.
  • Opsigelsesvarsler er forkortet.
  • Timelønnen stiger med 6,00 kr. pr. 15. marts 2023 og med 5,75 kr. pr. 15. marts 2024.
  • Overarbejdssatser stiger med 3,5 pct. i 2023 og 3 pct. i 2024. Udvalgte genebetalinger stiger med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024.
  • Betalingssatserne til elever forhøjes med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024.
  • Arbejdsgivers pensionstillæg ændres pr. 15. juni 2023 fra 8,15 til 10,15 pct., mens medarbejderbidraget ændres fra 4 til 2 pct. Den samlede pensionsbetaling vedbliver således med at være 12,15 pct.
  • Skadesservice er udskilt fra Serviceoverenskomsten.

Ny forenklet lønstruktur

Siden overenskomstfornyelsen i 2017 har man arbejdet på en grundlæggende forenkling af Serviceoverenskomsten. Det kom til udtryk i den trykte version af 2020-2023 overenskomsten. 

Den nye og forenklede lønmodel er nemmere at forstå og anvende for virksomheder og medarbejdere.

Ny lavere startløn og højere slutløn

I den ny lønstruktur har man indført en ny lavere startløn og en stigning til medarbejdere med lang anciennitet, så de honoreres for deres erfaring og kompetencer i branchen.

Man har fundet det vigtig at kunne at fastholde kompetente medarbejderne med høj anciennitet i branchen og til at anvende løn som et fastholdelsesinstrument for virksomhederne. Til gengæld har behovet for at lette adgangen til serviceerhvervet medført en lavere startløn.

Opsigelsesvarsel er forkortet

En kortere opsigelsesvarsel har længe været et tema for Dansk Erhverv. På dette område har man taget et fornuftigt skridt i forhold imødekomme hinandens behov for at forkorte opsigelsesvarslerne for herved at opnå større fleksibilitet. For arbejdsgiverne har ændringerne medført, at de i de første 2 uger af ansættelsen kan opsige med dags varsel. Samtidig er det maksimale varsel på overenskomsten sænket fra 4 til 3 måneder.

Udvalgsarbejde

I den kommende 2-årige periode har parterne aftalt særligt at drøfte vilkårene for byggepladsservice, opsigelsesvarsler i forhold til særligt udfordrende friholdelsessituationer, samt rengøring i private hjem.