Nye procedurer for bedømmelse af pålidelighed er trådt i kraft

Deltager din servicevirksomhed i konkurrencen om offentlige opgaver og indkøb? Hvis ja, så gælder der fra i dag nye procedurer for bedømmelsen af din virksomheds pålidelighed i tilfælde af, at virksomheden tidligere har været/er ramt af en udelukkelsesgrund.

Ordregivere, der finder, at en virksomhed er omfattet af en udelukkelsesgrund, skal som tidligere give den pågældende virksomhed mulighed for at dokumentere sin pålidelighed.

Fra den 1. januar 2023 skal ordregiver som noget nyt indhente en vejledende udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til vurdering af den dokumentation, som en udelukket virksomhed i givet fald måtte have fremlagt for sin pålidelighed. Enheden for Vurdering af Pålidelighed udarbejder i forlængelse heraf en vejledende udtalelse om virksomhedens pålidelighed.

Derefter er det op til ordregiveren at beslutte, om en virksomhed skal udelukkes eller ej. Ordregiveren kan dog vælge at lægge den vejledende udtalelse til grund for sin vurdering af virksomhedens pålidelighed.

Ordregiver må ikke tildele kontrakten, før der er indhentet en vejledende udtalelse fra Enheden for Vurdering af Pålidelighed