Nye regler for varebiler træder i kraft den 1. juli 2019

Vær opmærksom på de nye regler, hvis din virksomhed har varebiler med en tilladt totalvægt på mere end 2.000 kg.

 

Pligt til at registrere varebiler

De nye regler betyder, at varebiler på over 2.000 kg og til og med 3.500 kg, som benyttes til firmakørsel, skal registreres hos Motorstyrelsen. Firmakørsel er transport af gods, der tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet. Der er f.eks. tale om firmakørsel, når en café laver mad og selv bringer maden ud, eller når en vinduespolerer kører ud til kunderne med stige og arbejdsredskaber. Der er også tale om firmakørsel, hvis der transporteres gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på f.eks. køb, salg eller reparation.

 

Du kan læse mere om de nye regler om registrering på varebilskrav.dk

 

Godskørsel for fremmed regning

Hvis du kører godskørsel for fremmed regning med stykgods over 11 kg i varebiler på over 2.000 kg og til og med 3.500 kg, skal du som varebilsvognmand have en varebilsvognmandsuddannelse og en varebilstilladelse, mens du som varebilschauffør skal have et varebilschaufføruddannelsesbevis.

 

Eksisterende varebilsvognmænd har dog mulighed for at søge om at blive fritaget for uddannelseskravet, og varebilschauffører, der allerede har et blåt chaufføruddannelsesbevis (CUB), skal ikke foretage sig mere i forhold til de nye regler.

 

Du kan læse mere om de nye uddannelses- og tilladelseskrav på varebilskrav.dk