Satsen for fritvalgsordning stiger pr. 1. marts

Ifølge Serviceoverenskomsten 2023-2025, som er indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver (Danske Service) og 3F, vil der ske stigninger på i forbindelse med løn og takster fra marts.

§22: Pr. 1. marts stiger fritvalgsordningen fra 7% til 9% af den ferieberettigede løn. Se s. 32 i Serviceoverenskomsten for yderligere information.
BEMÆRK: Der er sket et trykfejl på s. 32 i overenskomsten, hvorfor der står, at stigningen først sker d. 15. marts. Stigningen sker allerede d. 1. marts 2024, som tabellen på s. 2 i overenskomsten angiver.

Gå til serviceoverenskomsten her.