Serviceoverenskomsten 2023-2025 er trykt!

 

I september 2020 indgik Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F en aftale om at opfordre den daværende regering og Folketinget til at træffe beslutning om, at udgifterne til 18- og 19-årige elevers pension finansieres af AUB gennem de - i denne ordning opsparede midler – således, at refusionen finansieres inden for den nuværende økonomiske ramme for AUB. En sådan aftale er indgået på stort set alle overenskomstområder under Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

 

De ovenstående betingelser er nu opfyldt. Derfor har parterne i december 2023 indgået en ny aftale, at virksomhederne for perioden 1, januar 2023 til 14. juni 2023 betaler differencen i arbejdsgiverbidraget mellem de hidtidige indbetalinger og arbejdsgiverbidraget på 8 pct. For perioden 15. juni 2023 til 15. december 2023 betaler virksomhederne differencen mellem de hidtidige indbetalinger og arbejdsgiverbidraget på 10 pct.

 

Beløbet skal indbetales til PensionDanmark senest den 10. marts 2024.

 

Fra 15. december 2023 og fremadrettet følger elever de almindelige pensionssatser i Serviceoverenskomsten.

 

Der er indgået en tilsvarende aftale mellem Dansk Industri (DI) og 3F.

 

Aftalen er implementeret i den redigerede version af Serviceoverenskomsten, som kan findes på hjemmesiden.

 

Gå til Serviceoverenskomsten her.

 

Hvis I ønsker en trykt version af Serviceoverenskomsten, må I endelig skrive til sekretariatsleder Clara Rydahl Torp på clrt@danskerhverv.dk. 🤝

 

På forhånd glædelig jul fra sekretariatet! 🎄