Serviceoverenskomsten - satser for 2021

De årlige satsændringer på Serviceoverenskomsten træder i kraft med virkning fra 15. marts 2021. Det er vigtigt at få reguleret lønnen samt tilhørende tillæg med de nye satser.

Du kan læse om de nye satsændringer i Serviceoverenskomsten her.

Quiz: hvad gør du?

Spørgsmål:
XY Rengøring ønsker at indgå en aftale med virksomhedens medarbejdere om en varieret ugentlig arbejdstid. Alle medarbejdere undtagen Anne Andersen vil gerne indgå en sådan aftale. Anne Andersen går til sin fagforening og spørger, om en sådan aftale med medarbejderne er gyldig?

Svar:
En aftale om varierende ugentlig arbejdstid skal indgås skriftligt med en tillidsrepræsentant på virksomheden eller den lokale fagforening. En aftale mellem XY Rengøring og medarbejderne om varierende ugentlig arbejdstid vil være brud på overenskomsten, og XY Rengøring risikerer at skulle fylde op med timer i de lave uger samt f.eks. at skulle betale overarbejdstillæg for de timer, medarbejderne arbejder mere end 37 timer i de enkelte uger.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til de nye satsændringer i Serviceoverenskomsten, så kan du kontakte vores juridiske hotline på telefon 33 74 64 00 eller e-mail: hotline@danskerhverv.dk.