Hvad gør du, hvis kunden ønsker at sænke rengøringsfrekvensen?

I øjeblikket oplever mange virksomheder, at kunden ikke ønsker rengøring i samme omfang som tidligere. Hvad kan rengøringsvirksomhederne gøre i de tilfælde? Få svar på dine spørgsmål her.

Det kan være frustrerende som rengøringsvirksomhed, når kunden pludselig meddeler, at kunden ønsker at sænke rengøringsfrekvensen og beder om forståelse. For medarbejderen eller medarbejderne kan typisk ikke varsles ned i tid med et kort varsel. Kunden har muligvis et længere opsigelsesvarsel, men skal rengøringsvirksomheden henholde sig til det og risikere en opsigelse af hele kontrakten? Det er en svær situation.

I første omgang kan det være en god idé at kigge på, om kunden ønsker at flytte timerne til nogle andre opgaver, f.eks. hovedrengøring eller nogle andre opgaver som normalt bliver gjort på andre tidspunkter af året.

Flytning af medarbejdere

Hvis det ikke er muligt, bør rengøringsvirksomheden undersøge mulighederne for at flytte medarbejderen eller medarbejderne til andre opgaver, f.eks. ovennævnte ekstraopgaver hos andre kunder.

Det kan være en væsentlig ændring af kontrakten at flytte medarbejdere til en anden opgave, og rengøringsvirksomheden skal derfor være varsom. Hvis den nye opgave ligger i cirka samme tidsrum, har samme antal timer og er geografisk tæt på, er det som udgangspunkt ikke en væsentlig ændring. Det er dog altid en konkret vurdering.

F.eks. kan en geografisk flytning af arbejdssted på 20 km være uvæsentligt i et tilfælde, mens en flytning på 10 km til et sted uden offentlig transport være en væsentlig ændring for en medarbejder uden bil. Vær opmærksom på reglerne om transporttid i Serviceoverenskomsten. Der er i øvrigt mulighed for at kompensere medarbejderen, hvis ændringen skal accepteres straks. Det kan være en fordel at involvere den lokale 3F fra start i tvivlstilfælde.

Som nævnt er det altid en konkret vurdering, og medlemmerne opfordres til at kontakte Dansk Erhvervs Hotline på 3374 6129 om konkrete tilfælde.

Lønkompensation og arbejdsfordeling

Reglerne om lønkompensation og arbejdsfordeling gælder stadig. Hvis rengøringsvirksomheden kan hjemsende 30 % af de ansatte eller 50 medarbejdere, skal virksomheden kigge på reglerne, som fremgår af Dansk Erhvervs hjemmeside her.

Arbejdsfordeling kan komme på tale, hvis der f.eks. går to eller flere medarbejdere på samme lokation, og kunden kun vil have rengøring i f.eks. 20 % af det normale omfang. Læs nærmere om arbejdsfordeling eller kontakt Dansk Erhverv herom.

Opsigelse af medarbejdere

Når en kunde opsiger en kontrakt eller sænker tiden, kan rengøringsvirksomheden blive nødt til at skære i medarbejderstaben. Hvis medarbejderen eller medarbejderne hos den relevante kunde har 3 eller 4 måneders opsigelsesvarsel, skal rengøringsvirksomheden være opmærksom på, om der er en medarbejder med kort anciennitet i virksomheden, som måske kun har 14 dages opsigelsesvarsel. Det er som udgangspunkt arbejdsgivers ledelsesret at vurdere, hvem der kan undværes. Der skal dog tages højde for beskyttede medarbejdere.

Kontakt Dansk Erhverv, hvis ovenstående giver anledning til yderligere spørgsmål.

Få svar på dine spørgsmål om covid-19

Danske Service tilbyder hjælp via Dansk Erhvervs juridiske hotline. Derudover kan du få svar på typiske spørgsmål, der relaterer sig til covid-19, på vores side "Information om corona".