Nu har du flere muligheder for tilskud til uddannelse

Bestyrelsen i Danske Service Kompetencefond har besluttet, at positivlisten på forsøgsbasis skal inkludere hele AMU-kataloget i en tidsbegrænset periode indtil 31. oktober 2022.

Dette gælder for selvvalgt uddannelse (serviceoverenskomstens § 52, stk. 3).

Bestyrelsen vil efter prøveperiodens udløb se på, hvilke effekter åbningen har medført.

Ændringerne gælder fra 21. juni 2021.