Branchesektioner


Små- og mellemstore servicevirksomheder er ofte full-service leverandører af serviceydelser. Servicevirksomhederne har ofte fokus på en kerneydelse, men supplerer denne med beslægtede ydelser. Dermed kan virksomhederne tilbyde deres kunder én leverandør.

Nogle virksomheder vælger at kunne levere alle ydelser selv, mens andre vælger at trække på gode kollegaer i branchen. Sådan er det også i Danske Service.

Vi repræsenterer derfor virksomheder inden for bl.a. rengøring, ejendomsservice, skadedyrsservice, frit valgs-ydelser og vinduespolering. Selvom om der er mange lighedspunkter blandt servicevirksomheder, så er der også forskelle. Derfor er det vigtigt, at alle virksomheder kan komme til orde i Danske Service - og dermed sikre, at Danske Service som helhed repræsenterer det særlige segment af branchen.

Danske Services Branchepanel
For at sikre den nødvendige forståelse for branchens vilkår har Danske Service oprettet et særskilt branchepanel for medlemmer og ikke-medlemmer. Panelet bliver spurgt til råds om udfordringer i branchen. Dermed kan Danske Service med større vægt udtale sig på vegne af de små og mellemstore servicevirksomheder.

Både bredde og dybde i servicen til specialiserede servicevirksomheder
I Danske Service løses behovet for bredde og dybde i medlemsservicen gennem sektioner. Sektionerne varetager sektionsmedlemmernes specifikke udfordringer og løfter sektionsspecifikke dagsordner. Branchesektioner afspejler sammensætningen af medlemmernes interesser.