Standarder


Standarder giver dig og dine kunder et fælles udgangspunkt at tale ud fra og et fælles sprog. Derfor er det godt redskab til at sikre fælles forståelse med kunder. Anvend blandt andet standarder til at effektivisere arbejdsgange og styrke din virksomheds konkurrenceevne. 

Danske og internationale standarder får i stigende grad betydning for små og mellemstore servicevirksomheder. Danske Service arbejder fokuseret på, at standarder er til gavn for virksomhedernes udvikling og ikke blot endnu en administrativ byrde.  

INSTA 800: Standard for rengøringskvalitet

Udvalget for rengøringskvalitet fokuserer i øjeblikket på at revidere den nordiske standard INSTA 800, der angiver et system til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet.

Danske Service deltager i den igangværende revision af INSTA800 og har indgået en branche aftale med Dansk Standard, der giver medlemmer mulighed for at deltage i udvalget for rengøringskvalitet (INSTA800) til en fordelagtig pris. Er du interesseret i at deltage i udvalget, kan du kontakte sekretariatet på info@danskeservice.dk eller 3374 6145.

Få fortolkningsassistance

INSTA 800: Tvivlsspørgsmål? Få fortolkningsassistance Det danske udvalg for rengøringskvalitet (INSTA 800), hvor Danske Service er repræsenteret, arbejder lige nu på revidere den nordiske standard INSTA 800. Udvalget tilbyder yderligere fortolkningsassistance på den eksisterende INSTA 800 i henhold til en formuleret procedure.

Gå til mere information om INSTA 800 og mulighederne for fortolkningsassistance.