Mærkesager


Danske Service arbejder målrettet på at forbedre vilkårene for små- og mellemstore servicevirksomheder. Det gør vi bl.a. ved at fokusere vores indsats på branchens centrale udfordringer.
I Danske Service mener vi, at det bør være et hædersmærke at være på overenskomst. 

Vores fokuspunkter er:

Social dumping og illegal arbejdskraft:

Problemet med virksomheder der benytter udenlandske underentreprenører eller udenlandske medarbejdere, der arbejder uden for danske overenskomster, er voksende. Derfor er det vigtigt, at såvel offentlige som private ved udbud af opgaver, er med til at sikre lige konkurrencevilkår for danske virksomheder og deres medarbejdere. Ellers undermineres den danske model og det danske velfærdssystem.

Udbudspolitik i kommuner, regioner og staten:

Danske Service arbejder for de bedste rammevilkår for små- og mellemstore servicevirksomheder i forbindelse med offentlige udbud på serviceområdet, da det sikrer flest mulige arbejdspladser i branchen. Vi ønsker bl.a., at udbud skal være små, så det ikke kun er få store virksomheder, der kan byde ind. 

Arbejdsmiljø:

Glade og tilfredse medarbejdere giver glade og tilfredse kunder. Et godt arbejdsmiljø er centralt for medarbejdernes trivsel - og dermed for virksomhedernes langsigtede udvikling. Derfor arbejder Danske Service på at sikre det bedst mulige arbejdsmiljø for vores medlemmer.

Høje standarder: 

Danske og internationale standarder får i stigende grad betydning for små- og mellemstore servicevirksomheder. Virksomheder kan anvende standarder til at effektivisere deres arbejdsgange og styrke deres konkurrenceevne. INSTA 800, der er standarden for rengøringskvalitet, er en af de standarder, der i stigende omfang vinder udbredelse i branchen. Danske Service deltager aktivt i revisionen af INSTA 800. Danske Service arbejder fokuseret på, at standarder er til gavn for virksomhedernes udvikling og ikke blot endnu en administrativ byrde.  

Uddannelse:

Den vigtigste ressource i små- og mellemstore servicevirksomheder er medarbejderne. Dygtige og servicemindede medarbejdere er centrale for, at virksomhederne kan vinde og fastholde kunder. Derfor tilbyder Danske Service bl.a. kurser og udviklingsmuligheder målrettet medarbejdere i medlemsvirksomheder gennem Danske Service Kompetencefond. Sådan sikrer vi, at virksomhederne kan tiltrække og fastholde gode medarbejdere.

Underleverandører:

Danske Service bakker op om overenskomsten og tager afstand fra virksomheder, der omgår den ved at bruge underbetalte underleverandører. I Danske Service er vi klar over, at der er brodne kar, og at der dukker sager op i pressen om underleverandører, der bl.a. udfører sort rengøring, anvender illegal arbejdskraft eller snyder med lønnen til medarbejderne. Den slags sager giver branchen et dårligt image, hvilket vi i Danske Service arbejder for at forhindre.