Serviceoverenskomstens force majeure-regel


Statsministeren har lukket Danmark ned i går. Det betyder, at der er flere arbejdspladser, der ikke skal have gjort rent. Hvordan skal arbejdsgiverne forholde sig, hvilke muligheder er der for medarbejderne, og finder force majeure-reglen i Serviceoverenskomsten anvendelse? Det giver vi svar på her.

Det er en ekstraordinær situation, Danmark står i efter Statsministerens udmelding i går. Når kunderne ikke skal have gjort rent i samme omfang som tidligere grundet nedlukningen, står virksomhederne med medarbejdere, der ikke er arbejde til.

Det fremgår af Serviceoverenskomstens § 15, stk. 5, at virksomhederne kan fravige varslerne over for medarbejderne, når opsigelsen skyldes f.eks. force majeure. I sådanne situationer skal virksomhederne begrænse ledigheden mest muligt.

Vi skal gøre opmærksom på, at de hjemsendte medarbejdere skal genansættes med uændret anciennitet, så snart situationen er normaliseret.

 

Force majeure

Der er ikke nogen praksis omkring bestemmelsen vedrørende force majeure, og det er en konkret vurdering i hvert tilfælde, om der er tale om force majeure.

Det er Dansk Erhvervs opfattelse, at bestemmelsen finder anvendelse på nedlukningen af Danmark. Det vil sige, at medarbejderne, der ikke længere kan gøre rent på arbejdspladser, som er lukket grundet Statsministerens udmelding i går aftes, kan hjemsendes helt eller delvist, jf. Serviceoverenskomstens § 15, stk. 5. Medarbejderne skal genansættes, når arbejdspladserne ikke længere er lukket.

Det anbefales at anvende en skabelon udarbejdet af Dansk Erhverv Arbejdsgiver: Find hjemsendelsesskabelonen her

 

Begræns ledigheden mest muligt

Det er overenskomstkrav, at medlemmerne forsøger at begrænse ledigheden mest muligt. Det betyder, at medlemmerne skal forsøge at sætte de berørte medarbejdere til f.eks. at lave ekstraopgaver, udføre senere planlagte periodiske opgaver om muligt eller overflytte medarbejderne til andet arbejde, herunder afløsning for sygemeldte ansatte.

Normalt skal restferien varsles med en måneds varsel, men ferieloven giver mulighed for at varsle ferie uden varsel, når der er ”særlige omstændigheder”. Det er Dansk Erhvervs opfattelse, at denne situation er en ”særlig omstændighed” i Ferielovens forstand. I første omgang bør medlemmerne dog forsøge at lave en aftale med medarbejderne.

 

A-kassen

Såfremt medlemmerne ikke kan begrænse ledigheden, skal medarbejderne henvende sig i A-kassen, hvor de kan få rådgivning, om hvad de skal gøre.

Det er Dansk Erhvervs vurdering, at de enkelte hjemsendte ikke har ret til 2 G-dage, idet der er tale om en force majeure-situation.

Der er indgået en aftale med 3F frem til 29. marts 2020, så medarbejderne kan få dagpenge, i tilfælde af at de bliver sendt hjem. Dansk Erhverv snakker med 3F om en forlængelse løbende.

 

Kontakt Dansk Erhverv

Det er en konkret vurdering i hvert tilfælde, om medarbejderne kan hjemsendes. Der er derfor ligeledes risiko for efterfølgende sager, idet medarbejderne står uden løn fra den ene dag til den anden.

Kontakt Dansk Erhverv hvis der er tvivl om, hvorvidt medarbejdere kan hjemsendes.

 

Du kan følge med i udviklingen på www.danskerhverv.dk.

Har du spørgsmål ift. medarbejdere, kan du kontakte Dansk Erhvervs hotline på hotline@danskerhverv.dk eller alle hverdage kl. 8.30-16.30 på tlf. 3374 6400. Spørgsmål vedrørende erhvervsjuridiske kontrakter kan rettes til Dansk Erhverv på 3374 6200.

 

Oplever du særlige udfordringer grundet Corona?

Gennem Dansk Erhverv har Danske Service mulighed for at gøre opmærksom på særlige udfordringer i servicebranchen i forbindelse med Corona. Oplever du særlige udfordringer grundet virussen og konsekvenserne heraf, så send en mail til info@danskeservice.dk