Serviceoverenskomstens force majeure-regel


Covid-19 er fortsat en større udfordring i Danmark, og senest har Nordjylland oplevet nye restriktioner. Det er på nuværende tidspunkt uklart hvorvidt Serviceoverenskomstens force majeure-reglen kan anvendes i disse situationer.

Dansk Erhverv Arbejdsgiver indgik en organisationsaftale med 3F Privat Service, Hotel og Restauration den 12. marts 2020. Aftalen indebar, at der var enighed om, at der var tale om en force majeure-situation, når der skete ændringer i driftforhold, som direkte eller indirekte var forårsaget af coronavirus.

Dansk Erhverv var af den opfattelse, at medlemmerne allerede kunne hjemsende via force majeure-reglen, hvorfor aftalen mest var af politiske årsager.

Aftalen blev ikke forlænget, men det ændrer ikke på, at medlemmerne stadig kan anvende force majeure-reglen i Serviceoverenskomsten, når der vel at mærke er tale om force majeure.

 

Force majeure

Det fremgår af Serviceoverenskomstens § 15, stk. 5, at virksomhederne kan fravige varslerne over for medarbejderne, når opsigelsen skyldes f.eks. force majeure. I sådanne situationer skal virksomhederne begrænse ledigheden mest muligt.

Vi skal gøre opmærksom på, at de hjemsendte medarbejdere skal genansættes med uændret anciennitet, så snart situationen er normaliseret.

Det anbefales at anvende en skabelon udarbejdet af Dansk Erhverv Arbejdsgiver: Find hjemsendelsesskabelonen her

 

Konkret vurdering

Det er en konkret vurdering i hver situation, om der er tale om force majeure. Nedlukninger som følge af nye restriktioner kan efter omstændigheder medføre, at force majeure-reglen finder anvendelse. Det er mere tvivlsomt, når årsagen til driftsforstyrrelser kun indirekte er grundet coronavirus.

Kontakt Dansk Erhvervs hotline hvis der er tvivl om, hvorvidt der er tale om en force majeure-situation.

 

Hjemsendelse af syge og allerede opsagte medarbejdere

Der har været usikkerhed om, hvorvidt sygemeldte og allerede opsagte medarbejdere kan hjemsendes. Det er Dansk Erhvervs vurdering, at disse medarbejdere også kan hjemsendes, når der er tale om en force majeure-situation. Der verserer en faglig voldgift herom. Medlemmer, der hjemsender sygemeldte eller opsagte medarbejdere, skal derfor være forberedt på, at der kan komme et efterbetalingskrav, såfremt 3F vinder den faglige voldgift.

Danske Service anbefaler derfor, at man kontakter Dansk Erhvervs hotline forud for hjemsendelser af sygemeldte eller allerede opsagte medarbejdere.

 

Kontakt Dansk Erhverv

Kontakt Dansk Erhverv, hvis du er tvivl om, hvorvidt der er tale om en force majeure samt forud for hjemsendelser af sygemeldte eller allerede opsagte medarbejdere.

Du kan ligeledes følge med i udviklingen på www.danskerhverv.dk.

Har du spørgsmål ift. medarbejdere, kan du kontakte Dansk Erhvervs hotline på hotline@danskerhverv.dk eller alle hverdage kl. 8.30-16.30 på tlf. 3374 6400. Spørgsmål vedrørende erhvervsjuridiske kontrakter kan rettes til Dansk Erhverv på 3374 6200.