Interview med Danielle Hansen, formand for Danske Service

Kan du fortælle lidt om dig selv og din virksomhed? 

Jeg arbejder for Sundby Rengøring, som har ca. 22 ansatte. Det er et firma, som min mand selv stiftede for mere end 30 år siden. Virksomheden er bygget op helt fra bunden af, hvor vi startede med den simple trappevask. Nu arbejder vi med al slags service (facility management), som ejendommene efterspørger. 

Jeg blev formand for Danske Service på betingelse af, at Danske Service etablerede et samarbejde med Dansk Erhverv, så jeg og foreningens medlemmer havde et stabilt sikkerhedsnet under os med adgang til professionel rådgivning og vejledning. På den måde kunne jeg gå helt tryg ind i formandsposten. Jeg har været glad og tilfreds helt fra starten med aftalen med Dansk Erhverv. Jeg synes, at vi er kommet rigtigt godt i gang med at få bygget en brancheorganisation op, som vi kan være stolte over. 

Jeg tror, at det er rigtigt vigtigt at skabe opmærksomhed omkring, at Danske Service er en brancheforening, mens Dansk Erhverv er en arbejdsgiverforening. Vi skal kommunikere meget tydeligt, hvorfor man er medlem både hos Danske Service og Dansk Erhverv. Gennem Danske Service kan jeg komme til arrangementer, hvor jeg møder andre fra branchen og får sparring og netværk. Det er rigtigt vigtigt i denne her branche, netop fordi den udvikler sig så hurtigt. 

Branchen er jo kæmpestor – det er ikke kun trappevask og vinduespudsning, det er også eksempelvis rengøring i metrovogne, byggepladsrengøring, privat rengøring og hotelrengøring. Man skal jo ikke tro, at bare fordi man har et rengøringsfirma, så kan man gøre rent. Eksempelvis byggepladsrengøring og metrovogne kræver mere, end man lige tror. Derfor er jeg med i både Danske Service og Dansk Erhverv.

  

Hvordan ser du Danske Services betydning for vores medlemmer? 

Jeg ser det som en kvalitet og som noget ekstra at være medlem i Danske Service. Jeg ser det som en måde at kunne brande over for mine kunder, at jeg er medlem af en brancheforening – samtidig med, at jeg med i en arbejdsgiverforening. Derfor arbejder jeg både for at levere ordnede forhold for mine medarbejdere og for at levere ordnede forhold indenfor branchen generelt. Jeg synes, at det er vigtigt, at man tager Danske Service som et kvalitetsmærke. 

I Danske Service er der også noget socialt og kollegialt. At man bliver ved med at være med i den klub, som man altid har været med i. Det har givet rigtigt meget. Derfor er det hovedsageligt overenskomstdelen, man får via Dansk Erhverv som vi er med til at forhandle så det er branche kendte der sidder og taler med ved bordet, mens Danske Service giver en masse specialiseret faglighed og sparring med andre i branchen. Vi har en opgave med at holde tungen lige i munden og lære vores medlemmer, hvad forskellen er på en brancheforening og en arbejdsgiverforening.  

 

Kan du fortælle noget om, hvordan du oplever manglen på arbejdskraft i servicebranchen – og hvad I gør ved det i jeres virksomhed? 

For 32 år siden startede vi med at sige, at hvis man skulle være ansat hos os, så skulle man kunne tale dansk. Det har vi måttet lave meget om på de senere år, fordi det er meget svært at finde folk, der snakker dansk. Til gengæld vil vores kunder rigtigt gerne kunne snakke med vores medarbejdere – så vi gør meget for at vores medarbejdere lærer det danske sprog.  

Hele landet skriger på arbejdskraft og vi ligger altid nederst i udvalgsbunken. Vi kan dog slå på, at vi eksempelvis har bedre arbejdstider end eksempelvis Netto – vi har nogle familievenlige arbejdstider i størstedelen af branchen. Det er måske der, vi vinder noget af vores arbejdskraft på – ved at vi kan tilbyde arbejde indenfor normal arbejdstid. Men det er svært at sælge jobbet - der hårdt og nedslidende og det er vi jo også mange i branchen der arbejder med, for at beskytte vores medarbejdere bedst muligt imod nedslidning.  

 

Har du nogen holdning til, hvad Danske Services indsatsområder skal være i de næste 5-10 år?    

Jeg tror, vi skal arbejde på at rådgive vores medlemmer om, hvordan man undgår nedslidning af sine medarbejdere, for vores målgruppe af medarbejdere er relativt smal. Vi skal se på nogle mere målrettede uddannelser i forbindelse med sprogundervisning, så vi ikke kun kan tilbyde kurser i faglighed, men også sprogkurser. Jeg tror, der vil komme en del hos Danske Service om fastholdelse af medarbejdere. Det er nogle af de indsatser, vi bliver nødt til at igangsætte, for vi har en branche, der skriger på arbejdskraft. Det er vigtigt at fokusere på fagligheden og nedslidningen.  

Det er også vigtigt, at vi får tillid til medarbejderne, selvom de ikke nødvendigvis taler samme sprog som os. Både for medarbejderen, men også for, at befolkningen hæver sit syn på servicebranchen. Det er det vigtigt, at vi sætter noget stolthed ind i branchen – og det mener jeg, vi skal skabe meget mere fokus på. 

Danielle Hansen
Formand

JH Holding 2022 Aps

E. danimhansen@gmail.com
T. 28592729