Sekretariat

Clara Rydahl Torp
Sekretariatsleder

T. 3374 6357
E. clrt@danskerhverv.dk

 

Anastasia Milthers
Studentermedhjælper

T. 3374 6024
E. anmi@danskerhverv.dk

Mads Willer Skytte
Advokatfuldmægtig (Barselsvikar)

T. 2261 5073
E. mws@danskerhverv.dk

Casper Burlin
Chefkonsulent 

T. 3374 6259
E. cbur@danskerhverv.dk

Mirjana Selisek
Chefkonsulent, Arbejdsmiljø

T. +4525396237
E. mise@danskerhverv.dk

Hotline 
Juridisk rådgivning

T. 3374 6400
E. hotline@danskerhverv.dk