Mærkesager


Danske Service arbejder målrettet på at forbedre vilkårene for små og mellemstore servicevirksomheder. Det gør vi ved at fokusere vores politiske indsats og vore udviklingstiltag.

Her finder du et kortfattet sammendrag af Danske Services mærkesager inden for politisk interessevaretagelse og udvikling af servicevirksomhedernes rammevilkår.


Vores politiske indsats er fokuseret på:

Social Dumping og Illegal arbejdskraft: Problemet med virksomheder, der benytter udenlandske underentreprenører eller udenlandske medarbejdere, der arbejder uden for danske overenskomster er voksende – og vil blive ved med at være et problem mange år fremover. Derfor er det vigtigt at såvel offentlige som private ved udbud af opgaver, er med til at sikre lige konkurrencevilkår for danske virksomheder og deres medarbejdere. Ellers undermineres den danske model og det danske velfærdssystem.

Udbudspolitik i kommuner, regioner og stat: Danske Service arbejder for de bedste rammebetingelser for små og mellemstore servicevirksomheder i forbindelse med offentlige udbud på serviceområdet, da det sikrer flest mulige arbejdspladser i branchen. Vi ønsker bl.a. at udbud skal være små, så det ikke kun er nogle få store virksomheder, der kan byde ind. 

Vores udviklingstiltag er fokuseret på:

Arbejdsmiljø: Glade og tilfredse medarbejdere giver glade og tilfredse kunder. Et godt arbejdsmiljø er centralt for medarbejdernes trivsel - og dermed for små og mellemstore virksomheders langsigtede udvikling. Derfor arbejder Danske Service på at sikre det bedst mulige arbejdsmiljø i medlemsvirksomhederne.

Standarder: Danske og internationale standarder får i stigende grad betydning for små og mellemstore servicevirksomheder. Virksomheder kan anvende standarder til at effektivisere deres arbejdsgange og styrke deres konkurrenceevne. INSTA 800, der er standarden for rengøringskvalitet er en af standarderne der i stigende omfang vinder udbredelse i branchen. Danske Service deltager aktivt i revisionen af INSTA 800. Danske Service arbejder fokuseret på, at standarder er til gavn for virksomhedernes udvikling og ikke blot endnu en administrativ byrde.  

Uddannelse: Den vigtigste ressource i små og mellemstore servicevirksomheder er medarbejderne. Dygtige og servicemindede medarbejdere er centrale for, at virksomhederne kan vinde og fastholde kunder. Derfor tilbyder Danske Service bl.a. kurser målrettet medarbejdere i medlemsvirksomheder gennem Udviklingsfonden. Det sikrer, at virksomhederne kan tiltrække og fastholde gode medarbejdere.

Underleverandører: Danske Service bakker op om overenskomsten og tager afstand fra virksomheder, der omgår den ved at bruge underbetalte underleverandører. Vi ønsker rene linjer i servicebranchen. I Danske Service er vi klar over, at der er brodne kar, og at der dukker sager op i pressen om underleverandører, der bl.a. udfører sort rengøring, anvender illegal arbejdskraft eller som snyder med lønnen til medarbejderne. Den slags sager giver branchen et dårligt image, hvilket forringer de små og mellemstore virksomheders muligheder for at konkurrere på lige vilkår.

I Danske Service mener vi, at det bør være et hædersmærke at være på overenskomst.