Nyheder

Velkommen til en permanent boligjob-ordning

Der er alt mulig grund til at glæde sig over, at servicefradraget i den nye boligjob-ordning nu bliver permanent. Det betyder, at serviceydelser i private hjem kan blive et strategisk sats for virksomheder i servicebranchen. Men prisen på en times rengøring er stadig en barriere.

Smarter way to next stop

Parker gratis lige ved servicestop og nå op til 40 % mere pr. arbejdsdag. Stigende transportudfordringer i større byer kræver nye løsninger. TRIPL er et elektrisk køretøj til transport af gods, som matcher de stigende driftsudforinger i byen.

Smarter way to next stop

Parker gratis lige ved servicestop og nå op til 40 % mere pr. arbejdsdag. Stigende transportudfordringer i større byer kræver nye løsninger. TRIPL er et elektrisk køretøj til transport af gods, som matcher de stigende driftsudforinger i byen.

ProLøns nye lønsystem når milepæl

Danske Services samarbejdspartner ProLøn har altid været i front med digitalisering af lønprocesser og med den nye, moderne brugergrænseflade og nem integration til andre systemer bliver der nu mulighed for at udnytte dette maksimalt.

Fremtiden for servicebranchen

"Som 2017 så småt render ud er det med optimisme jeg ser frem mod 2018. 2017 var et begivenhedsrigt år i Danske Service, og 2018 tegner til at blive det samme." siger Danielle Hansen formand for Danske Service.