Ansøgningsskemaer - Kompetencefonden giver tilskud til


Der findes flere forskellige muligheder for tilskud gennem Kompetencefonden.

Tilskud til deltagelse på et af positivlistens kurser
Du kan søge om tilskud til de kurser, der er på positivlisten. Vær opmærksom på, at der ikke udbetales tilskud til indehavere af virksomheden eller lærlinge. Medarbejdere med mindst seks måneders ansættelse har ret til op til to ugers uddannelse hvert år. Er din medarbejder opsagt, men har været i virksomheden i mindst seks måneder, har medarbejderen også ret til to ugers uddannelse efter frit valg på positivlisten.

Guide til ansøgning til tilskud til kurser.

Ansøgningsskema - Tilskud til kurser.

Løntilskud til faglærte medarbejdere
Hvis din medarbejder vil uddannes til serviceassistent eller rengøringstekniker, kan du søge et “Faglært tillæg”. Det betyder, at du kan få dækket de ekstra lønkroner, som en faglært medarbejder er berettiget til i overenskomsten. Sådan koster det dig ikke ekstra at ansatte faglærte medarbejdere.

Ansøgningsskema - Løntilskud til faglærte medarbejdere.

Tilskud til erhvervsuddannelse til serviceassistent og rengøringstekniker for erfarne medarbejdere over 25 år
Hvis din medarbejder er over 25 år og har mindst to års relevant erfaring med rengøring, kan du søge om tilskud til voksenelevløn i skoleperioderne, når medarbejderen er under erhvervsuddannelse. Tilskuddet løber i maksimalt 28 skoleuger.

Ansøgningsskema - Tilskud til erhvervsuddannelse for erfarne medarbejdere som er fyldt 25 år.

Vejledning til ansøgning - Tilskud til erhvervsuddannelse for erfarne medarbejdere som er fyldt 25 år.

Økonomisk præmie til medarbejdere der uddanner sig som serviceassistent eller rengøringstekniker

Arbejdsgiveren kan søge en økonomisk præmie fra Kompetencefonden til ny-faglærte medarbejdere, som har valgt at uddanne sig som enten serviceassistent eller rengøringstekniker. Det gælder 5.000 kr. for en serviceassistent og 2.500 kr. for en rengøringstekniker.

Ansøgningsskema - Økonomisk præmie til faglærte medarbejdere.

Aftalt uddannelse

I Serviceoverenskomsten skelnes der mellem selvvalgt uddannelse og aftalt uddannelse. Mens selvvalgt uddannelse er medarbejderens ret til frihed, og til helt selv at vælge uddannelse – under hensyn til virksomhedens drift og inden for overenskomstens dækningsområde, er aftalt uddannelse virksomhedens mulighed for at udforme uddannelse for - og i samarbejde med - medarbejderen. Ved aftalt uddannelse kan virksomheden beslutte, hvad der skal uddannes i og hvor længe - i op til 12 dage. Uddannelsesforløb kan søges på baggrund af en uddannelsesplan, der udarbejdes i samarbejde med medarbejderen. Der kan som udgangspunkt aftales uddannelse med støtte fra Kompetencefonden ud fra den positivliste, der er gældende for fonden.

Skabelon til uddannelsesplan.