Positivlisten


Positivlisten kan findes her.

Følgende kurser er godkendt og findes på positivlisten:

Ordblindeundervisning vil foregå i små hold med 2-6 deltagere eller som eneundervisning. Den bliver tilrettelagt ud fra den enkelte deltagers behov og interesser.

Skolerne kan desuden tilbyde uddannelses- og erhvervsvejledning.

Undervisning kan foregå på voksenuddannelsescentre (VUC), erhvervsskoler eller AMU-centre i hele landet. Det kan både være dagundervisning og aftenundervisning.

Desuden er der ordblindeundervisning på nogle daghøjskoler, erhvervsskoler, AMU-centre, produktionsskoler, social- og sundhedsskoler, folkehøjskoler, aftenskoler, sprogcentre og skoler med specialundervisning for voksne.