Kursusbeskrivelser


Kurser inden for 10 områder

 1. Rengøring
  Rengøringskurser handler både om grundlæggende kendskab til rengøring som fag og om redskaber, teknikker og kemi. Kurserne strækker sig over alt fra rengøring af transportmidler, måling, vurdering af rengøringskvalitet, materialekendskab og rengøringskemi. Kurserne inden for rengøring er til jer, som har brug for et ekstra kursus for at blive endnu dygtigere. Hvis din medarbejder er nyansat, har du også mulighed for at sende ham eller hende på kursus i introduktion til rengøring i private hjem eller daglig erhvervsrengøring.
 1. Rengøring og skadeservice
  Rengøring og skadeservice handler om, hvordan I arbejder med fugtteknikker, vandskader, skimmelsvamp, graffiti-fjernelse og skadedokumentation. Kurserne inden for rengøring og skadeservice henvender sig til jer, der vil lære at håndtere vanskelige områder, der er beskadiget eller kræver særlig opmærksomhed. Kurserne er også til jer, der vil lære om akutindsatser og skadestop.
 2. Hygiejnekurser
  Hygiejnekurser er til jer som vil lære at håndtere god fødevarehygiejne, kontrol med hygiejne og gå i dybden med, hvordan I gør rent på hospitaler, skoler og institutioner. Det er et relevant kursus, hvis jeres kunder bl.a. er restauranter, kantiner eller institutioner, som kræver særlig skærpet hygiejne.
 3. Kommunikation og sprog
  Kurserne i kommunikation og sprog er for jer som vil lære om, hvordan I kommunikerer bedre i teams, håndterer konflikter og arbejder med fremmedsprog. Kurset er relevant, hvis I har brug for redskaber til at håndtere svære konflikter eller misforståelser på grund af en sprogbarriere.
 4. Uddannelse og oplæring
  Uddannelse og oplæring handler om at udarbejde personlige uddannelses- og jobplaner, lære at være mentor for nye medarbejdere og klæde en praktikvejleder på til at oplære en elev eller lærling. Medarbejdere har mulighed for at få lavet en såkaldt ”realkompetencevurdering” (RKV) på en erhvervsskole. Der skal laves en RKV for medarbejderen, inden han eller hun skal starte på en erhvervsuddannelse og opnå merit for deres erfaringer inden for branchen. Er din medarbejder over 25 år og vil starte på en erhvervsuddannelse, kræver det, at medarbejderen får vurderet sine kompetencer.
 5. Samarbejde
  Kurser i samarbejde er for jer som vil lære, hvordan I samarbejder bedre i grupper, deler viden på tværs af virksomheden og medarbejderne og om ledelse i praksis. Kurserne omfatter også, hvordan I evaluerer og kvalitetssikrer jeres arbejde. Kurserne i samarbejde er relevante for dig og dine medarbejdere, hvis I vil sikre et bedre samarbejde i virksomheden og bliver bedre til at sparre på tværs.
 6. Almene kurser
  Almene kurser omfatter faglige kurser som læsning, skrivning, regning og matematik. Kurserne er relevante, hvis en af dine medarbejdere mangler basale faglige færdigheder eller f.eks. er ordblinde og ønsker at blive dygtigere.
 7. Arbejdsmiljø og ergonomi
  Kurser i arbejdsmiljø og ergonomi handler om, hvordan I kan undgå fysiske skader og skavanker i jeres daglige arbejde, og hvordan I skaber et godt arbejdsmiljø, som alle har lyst til at være en del af. 
 8. IT-kurser
  IT-kurser omhandler brug af IT-systemer og tekstopsætning. Kurserne henvender sig især til medarbejdere, som beskæftiger sig med administrative opgaver, bl.a. informationssøgning, brugen af e-mail og brugen af styresystemer på computeren. På kurser i IT kan I lære, hvordan I anvender regneark til simple beregninger, formaterer mindre tekster, bruger information fra internettet og opstiller layout i skriveprogrammer.
 9. Kurser for flygtninge og indvandrere
  Kurser for flygtninge og indvandrere er relevante for dig, som har medarbejdere, hvis førstesprog ikke er dansk eller som ikke har kendskab til det danske arbejdsmarked og servicebranchen. På kurser for flygtninge og indvandrere kan dine medarbejdere lære dansk som andetsprog på både basalt, alment og udvidet niveau og få en introduktion til det danske arbejdsmarked.