Retningslinjer for ansøgning om tilskud fra Kompetencefonden


Virksomheder kan ansøge om tilskud fra Kompetencefonden til de medarbejdere, som er omfattet af Serviceoverenskomsten og Overenskomsten for vinduespolering.

Retningslinjer for udbetaling af støtte til medarbejdere:

  1. Medarbejdere med mindst seks måneders ansættelse har, efter aftale med virksomheden, ret til op til to ugers fri med fuld løn pr. kalenderår til at deltage i efter- og videreuddannelse, som er godkendt af og optegnet på en positivliste udarbejdet af Kompetencefonden. Virksomheden kan ansøge om betaling til de godkendte uddannelsesforløb jf. Kompetencefondens positivliste – indsæt link her
  2. Virksomheden kan få ”poseopfyldt” fra Kompetencefonden ift. lønnen dvs. differencen mellem den ydelse, der er knyttet til kurset og medarbejderens løn. Samtidig kan virksomheden få tilskud til deltagerbetaling fra Kompetencefonden.
  3. Opsagte medarbejdere, med mindst seks måneders anciennitet, og som er opsagt pga. virksomhedens forhold, kan under fornødent hensyn til virksomhedens forhold opnå frihed til deltagelse i efteruddannelse efter eget valg.
  4. Medarbejderen kan søge Kompetencefonden om tilskud til dækning af de til efter- og videreuddannelsen tilhørende udgifter til løntab og kursusafgift.

Alle ansøgninger behandles efter først-til-mølle princippet.

Det er en forudsætning for at modtage tilskud, at medarbejderen er ansat i en virksomhed, der bidrager økonomisk til Kompetencefonden. Der udbetales ikke tilskud til indehavere og lærlinge.
Medarbejdere har ret til at anvende ubrugt frihed til uddannelse fra de to forudgående to kalenderår. De ældste uger forbruges først.
Der kan uanset antal af berettigede ansøgninger aldrig udbetales mere i tilskud, end der er midler i Kompetencefonden.

Tilskuddet udbetales først, når Kompetencefonden har modtaget korrekt udfyldt ansøgning underskrevet af både virksomhed og medarbejder. Der er en forældelsesfrist på tre måneder regnet fra kursets slutdato.

Særlige forhold
Hvis de faglige AMU-kurser gennemføres som kurser for flygtninge og indvandrere (F/I) kan deres varighed forlænges med op til 25 %.
Forudsætningen for at deltage i kurser inden for FKB Ledelse er, at medarbejderen har deltaget i Caspmindst to af de rengøringsfaglige AMU-kurser, der er indeholdt i FKB-Rengøringsservice.
Det forudsættes, at der hjemtages løntabsrefusion, hvor det er muligt som fx VEU, når der er tale om AMU og SVU, når der er tale om FVU eller AVU.